27 ное.
2019
Posted in: Новини
By    Коментарите са изключени за ЕК одобри изграждането на централа за комбинирано производство на енергия от отпадъци в България

ЕК одобри изграждането на централа за комбинирано производство на енергия от отпадъци в България

Европейската комисия одобри изграждането и експлоатацията на високоефективна централа за комбинирано производство на електроенергия и топлинна енергия, използваща гориво, получено от негодни за рециклиране битови отпадъци. Това е третият етап от дългогодишния проект в областта на околната среда, финансиран по ОП “Околна среда” за подобряване на третирането на отпадъците в Софийска област.

В първата фаза бяха изградени депо за неопасни отпадъци (с общ капацитет от 2,825,000 м3 и застроена площ от приблизително 14 хa) и инсталации за третиране на разделно събрани био отпадъци и за третиране на зелени отпадъци. Втората фаза включва проектиране и строителство на завод за механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци.

През октомври 2019 г. България уведоми Комисията за плановете за подпомагане на изграждането и експлоатацията на високоефективна централа за комбинирано производство на топлинна енергия и електроенергия в София. Централата ще произвежда топлинна енергия и електричество с мощност приблизително 55 мегавата (MW) за топлинната енергия и 19 MW за електроенергията. За гориво ще бъдат използвани около 180 000 тона негодни за рециклиране битови отпадъци на годишна база. Инсталацията, която „Топлофикация“ ЕАД ще изгради, ще бъде свързана с топлофикационната мрежа на София. Изграждането ще приключи до края на 2023 г.

В оценката на Комисията се посочва, че комбинираното производство на електроенергия и топлинна енергия от новата инсталация ще позволи икономия на 46,5 % първична енергия в сравнение с разделното производство на електроенергия и топлинна енергия. По този начин ще се постигнат ключови стратегически цели на България и ЕС, свързани с повишаването на енергийната ефективност.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Share

Comments are closed.