30 сеп.
2020
Posted in: Новини, Обяви
By    Коментарите са изключени за “ЕМ ДЖИ ДИЗАЙН 2018” ООД УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ НА ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД“, С ДОГОВОР № BG16RFOP002-2.024-0766-C01 , ПО ОПИК.

“ЕМ ДЖИ ДИЗАЙН 2018” ООД УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ НА ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД“, С ДОГОВОР № BG16RFOP002-2.024-0766-C01 , ПО ОПИК.

Успешно приключи изпълнението на дейностите по проект „Развитие на издателска дейност в област Благоевград“ , договор № BG16RFOP002-2.024-0766-C01, който е финансиран от Оперативна програма „Конкурентоспособност и иновации“, 2014-2020 съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски фонд за регионално развитие. Проектът бе с период на изпълнение от 30.05.2019 до 30.09.2020 г. и с общ бюджет 232 270.33 лева, в това число финансиране от ЕС (ЕФРР) 157 943.83 лв и национално финансиране 27 872.43 лв.

Всички заложени резултатите са изпълнени, като предприятието е задължено да запази устойчивост по отношение на предмета на дейност и заетостта, за период от 6 месеца.

Този документ е създаден в рамките на договор проект „Развитие на издателска дейност в област Благоевград“ , договор № BG16RFOP002-2.024-0766-C01. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Конкурентоспособност и иновации“, 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски фонд за регионално развитие и Бюджета на Р България.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Share

Comments are closed.