29 сеп.
2015
Posted in: Новини, Управление на проекти
By    Коментарите са изключени за ИЗМЕНЕНИЕ В НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-1.001-039 ”ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020“

ИЗМЕНЕНИЕ В НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-1.001-039 ”ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020“

Министерство на финансите съобщава, че са направени изменения на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” Управляващият орган на ОПРР измени Насоките за кандидатстване и някои от приложенията към тях. Измененията се правят с цел привеждане на Насоките в пълно съответствие с правилата в областта на държавните помощи, както и с оглед прецизиране на изискванията и улеснение за бенефициентите при определяне на приложимия режим.

Промените в текста на Насоките за кандидатстване са в раздели 5.1, 5.2 и 5.4.6. Във връзка с нанесените промени са изменени Формуляра за кандидатстване и приложенията, свързани държавните помощи. Добавени са и нови приложения за попълване.

Изменените Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” и новите приложения можете да намерите тук.

 

(Visited 24 times, 1 visits today)
Share

Comments are closed.