4 юни
2018
Posted in: Възможности за финансиране, Новини
By    Коментарите са изключени за Над 100 млн лв. за стартъпи от Фонд на фондовете

Над 100 млн лв. за стартъпи от Фонд на фондовете

Приключва процедурата за избор на финансови посредници за трите Фонда за ускоряване и начално финансиране, провеждана от Фонд на фондовете.Фонд на фондовете на финалната права за избор на три екипа, които да инвестират над 100 милиона лева в стартъпи

Подборът се очаква да приключи съвсем скоро, след което да стартират работа и трите нови фонда. Те ще управляват общо 100.3 млн. лв. по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ съфинансирана със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В хода на процедурата до момента, Фонд на фондовете проведе преговори с шестимата участника, преминали през предварителния подбор и подали първоначални оферти. Целта бе да се постигнат възможно най-оптимални условия при създаването на трите нови фонда. Това включва предпоставки както за постигане на заложените в оперативната програма цели за подкрепа на стартиращи компании, така и за привличане на експертиза и допълнително финансиране от частни инвеститори.

След успешно приключване на преговорите бяха подадени седем окончателни оферти от всички шестима кандидати останали в надпреварата. На 31 Май 2018г. комисията за подбор публично отвори подадените както следва оферти:

  • Три оферти за Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап I, с публичен ресурс 27.3 млн. лв.;
  • Две оферти за Фонда за ускоряване и финансиране на начален етап II, с публичен ресурс от 35.7 млн. лв.; и
  • Две оферти за Фонда за финансиране на начален етап III, с публичен ресурс от 37.3 млн. лв.

Финалният етап на процедурата включва разглеждане, оценка и класиране на подадените окончателни оферти. Основна тежест в оценяването ще има опитът на екипите в управлението на такъв вид фондове за дялово инвестиране на начален етап, както и способността им за привличане на допълнително частно финансиране. С цел ефективно прилагане на финансовия инструмент, инвестиционната стратегия и бизнес плана също ще бъдат оценявани.

Със структурираният от Фонд на фондовете инструмент по ОПИК, публичният ресурс за дялово инвестиране в нови бизнеси, основани в България, ще се удвои спрямо вече инвестираните по инициативата JEREMIE средства.

В продължение на предоставените възможности за финансиране на компании в начален етап на развитие, Фонд на фондовете стартира, по-рано този месец, процедура за избор на фонд мениджър за втория дялов инструмент по ОПИК – Фонд за рисков капитал. Той е насочен към високотехнологични компании и иновативни МСП с потенциал за растеж. Публичният ресурс за този финансов инструмент възлиза на 47.1 млн. лв. Крайният срок за подаване на заявления за участие в процедурата за управление на средствата е 25 юни 2018г.

(Visited 11 times, 1 visits today)
Share

Comments are closed.