28 ян.
2019
Posted in: Новини
By    Коментарите са изключени за Информационни дни за представяне на 5-та покана по Програмата INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020

Информационни дни за представяне на 5-та покана по Програмата INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020

Управляващият Орган, Националният Орган (Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“/ МРРБ) и Съвместният секретариат на Програмата INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020 организират информационни дни за представяне на 5-та покана за набиране на проектни предложения „Грантова схема за подкрепа на малки и средни предприятия за стимулиране на растежа им и разширяване на икономическата им дейност извън местните пазари“, в рамките на Приоритетна ос 1 на Програмата: „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“.

Първият информационен ден ще се проведе на 01.02.2019г. (петък) в гр. Солун, Гърция. Точното място на събитието ще бъде оповестено допълнително.
Необходимо условие за участие в събитието е попълването на онлайн регистрационна форма, публикувана на официалната страница на Програмата http://www.greece-bulgaria.eu, която ще остане активна до 28.01.2019г. (понеделник) за участие.

По време на събитието ще бъде осигурен превод на английски, гръцки и български език, като участниците ще имат възможността да се срещнат с потенциални проектни партньори в рамките на В2В срещи.

Други три информационни дни са планирани да се проведат на:

  • 07.02.2019г. (четвъртък) в гр. Благоевград (България)
  • 20.02.2019г. (сряда) в гр. Александруполи (Гърция)
  • 20.03.2019г. (сряда) в гр. Хасково (България)

Допълнителна информация и/или евентуална актуализация, свързана с датите и локациите за провеждането на информационните дни може да намерите на страниците на МРРБ и Програмата.

(Visited 6 times, 1 visits today)
Share

Comments are closed.