20 ное.
2018
Posted in: Възможности за финансиране, Новини
By    Коментарите са изключени за Комитетът за наблюдение на ОПДУ представи напредъка по програмата и съгласува Индикативната годишна работна програма за 2019 г.

Комитетът за наблюдение на ОПДУ представи напредъка по програмата и съгласува Индикативната годишна работна програма за 2019 г.

Към 31 октомври 2018 г. по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ) са отворени 24 процедури за кандидатстване на обща стойност 401 632 451 лв. или 61,5% от общия бюджет на програмата. Сключени са 167 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за общо 288 021 725 лв. или 44% от финансовия план на програмата. В процес на оценка са 262 проекта на стойност 28 758 200 лв., стана ясно от представения напредък по програмата по време на Десетото редовно заседание Комитетът за наблюдение на ОПДУ, проведено на 16 Ноември 2018 г.

„Има ясна политическа воля и подкрепа за ключовите реформи, включително електронното управление, в които ОП „Добро управление“ играе основна роля“ каза във встъпителните си думи Г-жа Сандрин де Буженом, началник на отдел „Румъния и България” в Главна дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване” на Европейската комисия. Според нея е изключително важно всички заинтересовани страни да работят активно за идентифицирането на останалите ключови проекти и тяхното приоритетно разработване и стартиране през 2019 г., така че резултатът от реформите да бъде видим.

По време на заседанието КН на ОПДУ съгласува Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2019 г. с шест процедури на обща стойност 28 650 000 лв. и трето изменение на ИГРП за 2018 г. Бяха одобрени съответните нови критерии за подбор на операции (КПО) и изменения на КПО по процедурите в двете ИГРП. Членовете на Комитета бяха запознати подробно с напредъка в изпълнението на програмата, Оценката на програмата за периода 2015-2017, Отчета за изпълнението на Годишния план за действие (ГПД) за информация и комуникация на ОПДУ за 2018 и ГПД за 2019. Представители на Държавната агенция „Електронно управление направиха презентация на средата за междурегистров обмен (RegiX).

В заседанието взеха участие представители на Европейската комисия, публичната администрация, съдебната система и неправителствения сектор. Всички документи, одобрени на КН на ОПДУ на 16 ноември, както и направените презентации ще бъдат публикувани в рубриката за КН на ОПДУ на единния информационен портал: www.eufunds.bg.

(Visited 9 times, 1 visits today)
Share

Comments are closed.