17 сеп.
2021
Posted in: Новини, Обяви
By    Коментарите са изключени за МРРБ предостави на Столична община безвъзмездна финансова помощ за обновяване на Театър „София“

МРРБ предостави на Столична община безвъзмездна финансова помощ за обновяване на Театър „София“

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“  2014-2020 – Захари Христов, подписа на 15.09.2021г. договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Столична община за изпълнението на проект BG16RFOP001-1.001-0008-C01 „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на Театър „София“ – район Оборище“.

Проектът е на обща стойност 9 770 197 лева, от които 5 500 000 лв. се предоставят като безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

В рамките на проекта е предвиден комплекс от дейности, свързани с реконструкция, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Театър „София“, както и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания в съответствие със съвременните стандарти и нормативни изисквания. С подмяната на вътрешната планировка на етажите ще бъде повишена функционалността на площите и оптималното им оползотворяване за целите на дейността на театъра, като ще се подобри комфорта и качеството на преживяването на посетителите.

Необходимостта от съвременна, модерна, отговаряща на динамично нарастващите изисквания на посетителите културна инфраструктура, е от важно значение за позициониране на София в европейския културен календар като привлекателна културна дестинация. Следователно, успешната реализация на този проект ще съдейства за  изпълнението на една от важните стратегически цели на Столична община.

(Visited 338 times, 1 visits today)
Share

Comments are closed.