21 май
2018
Posted in: Възможности за финансиране, Добри практики, Новини, Управление на проекти
By    Коментарите са изключени за Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Равни шансове“

Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Равни шансове“

Г-жа Зорница Русинова откри обучение на бенефициенти за изпълнение на проектите им по схемата „Равни шансове“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“.Процедурата „Равни шансове“ допълва останалите инициативи, които към момента се изпълняват и са свързани с по-добрата адаптация на хората с увреждания, като подчерта важната роля на партньорството и диалога с организациите на и за хората с увреждания.

В първата част на обучението, експертите от Управляващия орган запознаха участниците с изискванията, които трябва да се спазват при изпълнение на дейностите по проекта. Те акцентираха върху задълженията за спазване на подписания договор, ръководството за изпълнение и управление на проект, наръчника на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация, на методологията за регламентиране на възнагражденията, както и на приложимото европейско и национално законодателство.

Втората част на обучението бе с практическа насоченост. Експертите направиха обширна демонстрация за работа с информационната система за управление и наблюдение – ИСУН 2020, и отговориха на редица въпроси от страна на бенефициентите по процедурата „Равни шансове“.

Процедурата „Равни шансове” е разработена, за да подкрепи и създаде допълнителни предпоставки за активното приобщаване и насърчаване на равните възможности за заетост на хората с увреждания. Тя е с общ бюджет от 8 000 000 лв.

Схемата подкрепя политиката на държавата в посока повишаване степента на информираност на обществото за проблемите и възможностите на хората с увреждания и промяна на нагласите спрямо тях. Мерките са насочени към подобряване на знанията и уменията на структурите на гражданското общество за реализиране на местните и национални политики в областта на подкрепата за хората с увреждания и техните семейства, както и постигане на ефективни партньорства и диалог с администрацията, социалните партньори и обществото.

 

 

(Visited 11 times, 1 visits today)
Share

Comments are closed.