10 дек.
2021
Posted in: Новини, Обяви
By    Коментарите са изключени за ПРОВЕДЕ СЕ ФИНАЛНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2021-2027 г.

ПРОВЕДЕ СЕ ФИНАЛНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2021-2027 г.

В периода 2 ноември – 2 декември 2021 г. се проведе обществено обсъждане на ПОС 2021-2027 г., преди изпращането ѝ към службите на ЕК

В периода 2 ноември – 2 декември 2021 г. чрез Портала за обществени консултации (https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6447) се проведе обществено обсъждане на програма „Околна среда“ 2021-2027 г. преди изпращането ѝ към службите на Европейката комисия съгласно разпоредбите на чл. 15, ал. 2 от ПМС № 142/2019 г. Документите бяха достъпни и на Единния информационен портал (https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/8738), като беше предоставена възможност за внасяне на коментари по текста и съдържанието на програмата в писмен вид посредством официална кореспонденция (в т. ч. електронна поща) и чрез Портала за обществени консултации.

Всички постъпили коментари и предложения в периода на обществен достъп и дните след това са отразени в съгласувателна таблица, която е достъпна тук.

(Visited 256 times, 1 visits today)
Share

Comments are closed.