12 апр.
2019
Posted in: Новини
By    Коментарите са изключени за Промяна в условията по процедура BG05M9OP001-2.026 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2″

Промяна в условията по процедура BG05M9OP001-2.026 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2″

Управителният съвет на ОП РЧР променя Условията за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.026 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 2“ с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.

Условията за кандидатстване по процедурата са променени по отношение на крайния срок за представяне на проектното предложение – не по-късно от 17:30 часа на 28 юни 2019 г.

Изменените Условия за кандидатстване са публикувани в режим „проследяване на промените“ в ИСУН 2020 и на www.esf.bg към документите по процедурата и които може да намерите тук.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Share

Comments are closed.