2 окт.
2015
Posted in: Обяви
By    Коментарите са изключени за „МИГ 23“ ЕООД РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЗАЕТИ ЛИЦА ПО ОП „РЧР”

„МИГ 23“ ЕООД РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЗАЕТИ ЛИЦА ПО ОП „РЧР”

 „МИГ 23” ООД бе водеща организация за изпълнение на проект по програма Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: ОП „Развитие на човешките ресурси”. Проектът BG051PO001-2.1.16-0077-C0001  „Служителите на МИГ 23 ЕООД, гр.София – гарант за качеството на предлаганите продукти“, който е финансиран със средства по ОП „Развитие на човешките ресурси” и изпълни основната си цел: да се подобри квалификацията на заетите лица, адаптивността на работната сила към реалните пазарни нужди и процеса на управлението им, с цел да се повиши конкурентноспособността и производителността им, като гаранция за бизнес развитието на техния работодател.
Периодът на изпълнение е 12 месеца до 31.07.2014г., като за това време се проведе квалификационно обучение по професия и обучение по ключови компетенции за 49 заети лица.

view allAds
(Visited 58 times, 1 visits today)
Share

Comments are closed.