11 апр.
2023
Posted in: Обяви
By    Коментарите са изключени за Стартира проект “Технологична модернизация в предприятието” с бенефициер “Трейнър консулт” ЕООД

Стартира проект “Технологична модернизация в предприятието” с бенефициер “Трейнър консулт” ЕООД

План за възстановяване и устойчивост

Стартира проект “Технологична модернизация в предприятието” с бенефициер “Трейнър консулт” ЕООД. Проектът се изпълнява с админ.договор за БФП № BG-RRP-3.004-2539-C01, по Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-3.004 – Технологична модернизация. Проектът е насочена към повишаване на капацитета на кандидата и диверсификация на услугите в сферата на дейност 63.11 предоставяне на специализиран хостинг с бази данни, която развива от 2018г. като допълнителна на основната му икономическа дейност – проектиране, изграждане, управление и съхранение на база данни. Целта е посредством комплексно използване на актуалните високи технологични решения – софтуер като услуга (SaaS) и блокчейн / peer-to-peer (p2p) решения и интелигентни договори (smart contracts), да се предостави информационно решение за цялостно управление на имотно досие, като фактор за диверсификация на дейността на предприятието с нови специализирани бази данни и интерфейс. Същевременно проектирането и използването на самите бази данни , посредством специализиран интерфейс трябва да дава възможност за осигуряване в значителна степен на функционалност към разнообразен формат на файлове, добро структуриране и най-високи нива на сигурност на информация, посредством криптиране , чрез използване на блокчейн технологии.

Бюджет: Обща стойност: 194 000.00 лв., от които 96 666.67 лв.
безвъзмездно финансиране

Начало: 10.04.2023 г.
Край: 10.04.2024г.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Трейнър консулт” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерство на иновациите и ръстежа на РБ.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Share

Comments are closed.