ОДОБРЕНО Е ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ BG14MFOP001-7.001 “ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ”
By     |    ное. 4, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ОДОБРЕНО Е ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ BG14MFOP001-7.001 “ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ”

ОДОБРЕНО Е ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ BG14MFOP001-7.001 “ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ”

Изменение на Приложения към Условията за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне BG14MFOP001-7.001 „Техническа помощ”  по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) Изменените Условията за кандидатстване може да видите ТУК. Заповед на РУО за изменение на Условия за кандидатстване

Read more
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.036 „Подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ Пазарджик
By     |    ное. 4, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.036 „Подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ Пазарджик

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.036 „Подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ Пазарджик

мярка:3.2. „Подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“ На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проектиBG14MFOP001-4.036  „Подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“, 3.2. „Подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“от Стратегия за ВОМР на МИРГ Пазарджик […]

Read more
СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-2.012 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“
By     |    ное. 4, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-2.012 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-2.012 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“

мярка 2.3 “Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури” Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020  (ПМДР 2014-2020) кани желаещите да представят проектни предложения по приоритет на Съюза 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури”, като обявява процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.012 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, […]

Read more