9 май
2019
Posted in: Новини
By    Коментарите са изключени за 400 фирми кандидатстват с проекти по операция „Умения“

400 фирми кандидатстват с проекти по операция „Умения“

400 фирми са подали проектни предложения по операция „Умения“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Крайният срок за кандидатстване беше 3 май 2019 г. Общата стойност на подадените проектни предложения е 116,7 млн. лв. Стойността на безвъзмездната финансова помощ, за която кандидатстват предприятията, е над 73,7 млн. лв. Общата стойност на собственото финансиране на проектните предложения е около 43,02 млн. лв. Предстои да бъде направена оценка на проектите. Общият бюджет на процедурата е 30 млн. лв. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 15 000 лв., а максималният – 3,9 млн. лв.

Операция „Умения“ е насочена към повишаване квалификацията на работната сила чрез насърчаване на професионалното и кариерното развитие. Целта на процедурата е да стимулира участието в различни форми на заетост и учене през целия живот. По операцията ще се финансира провеждането на специфични обучения за конкретно работно място, обучения за повишаване на професионалната квалификация или за придобиване на ключови компетентности. В обученията могат да бъдат включени безработни или неактивни лица в несубсидирана заетост при работодател, които успешно са завършили обучението си. По схемата „Умения“ се предоставя възможност за гъвкави форми на заетост при работодател за периода на обучение.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Share

Comments are closed.