Articles by "editor, автор на BG Funds - Страница 3 от 13"
Годишното информационно събитие на ОПРЧР за 2019 г. продължи и на WEBIT
By     |    май 16, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Годишното информационно събитие на ОПРЧР за 2019 г. продължи и на WEBIT

Годишното информационно събитие на ОПРЧР за 2019 г. продължи и на WEBIT

Около 1400 посетители имаха възможността от първо лице да видят бъдещето на технологиите, образованието и медиите, в рамките на Фестивала WEBIT 2019 и втория ден от информационното събитие на ОПРЧР. „Само хора, които имат способността да се адаптират бързо ще бъдат успешни. Това може да се случи само чрез нагласата и придобиването на нови знания в областта на математиката, цифровите умения и информатиката“, каза заместник-министърът на труда и социалната политика […]

Read more
Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“
By     |    май 14, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“

Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на ОПИК. Целта на процедурата е изграждане и развитие на съвременна инфраструктура за научноизследователска дейност и експертиза за провеждане на приложни научноизследователски дейности от отворен тип, които биха могли да ускорят икономическото и социалното развитие […]

Read more
Фонд на фондовете стартира гаранционен продукт за микрокредити в подкрепа на стартиращи и социални предприятия
By     |    май 14, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Фонд на фондовете стартира гаранционен продукт за микрокредити в подкрепа на стартиращи и социални предприятия

Фонд на фондовете стартира гаранционен продукт за микрокредити в подкрепа на стартиращи и социални предприятия

Фонд на фондовете стартира състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на финансов инструмент – Портфейлна гаранция с таван на загубите за микрокредитиране“, финансиран със средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР), съфинансирана със средства от Европейския социален фонд. Портфейлната гаранция покрива до 80% от кредитния риск на финансовия посредник по всеки микрокредит, включен в гарантирания портфейл. Потенциални финансови посредници са кредитни […]

Read more
Дни “Еразъм 2019”
By     |    май 10, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Дни “Еразъм 2019”

Дни “Еразъм 2019”

Предстои поредното провеждане на инициативата „Дни Еразъм“ (ErasmusDays), която цели да отбележи огромното положително въздействие на Програма „Еразъм+“, едновременно във всички държави по света, които са легитимни за участие в Програмата. Целта на събитието е да представи европейските ценности, ползите от образователната мобилност, положителното въздействие на проектните резултати и значението на Програма „Еразъм+“ в рамките на няколко предварително определени дни, така че да бъдат видни и достъпни за гражданите, бизнеса, […]

Read more
400 фирми кандидатстват с проекти по операция „Умения“
By     |    май 9, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за 400 фирми кандидатстват с проекти по операция „Умения“

400 фирми кандидатстват с проекти по операция „Умения“

400 фирми са подали проектни предложения по операция „Умения“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Крайният срок за кандидатстване беше 3 май 2019 г. Общата стойност на подадените проектни предложения е 116,7 млн. лв. Стойността на безвъзмездната финансова помощ, за която кандидатстват предприятията, е над 73,7 млн. лв. Общата стойност на собственото финансиране на проектните предложения е около 43,02 млн. лв. Предстои да бъде направена оценка на проектите. Общият […]

Read more
Гара Подуяне ще бъде реновирана с европейски средства
By     |    май 3, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Гара Подуяне ще бъде реновирана с европейски средства

Гара Подуяне ще бъде реновирана с европейски средства

Железопътната гара Подуяне е една от първите гари, построени в град София през 1930 г. и до този момент не е правен основен ремонт.  Гаровият комплекс Подуяне е част от жп линията София-Пловдив, която е най-натоварената в страната. За 2017 г. броят на пристигащите и заминаващи пътници по това направление са 1,4 млн. Обхватът на проекта включва пълно обновяване на приемното здание, нови енергоефективни, високотехнологични модерни инсталации – електрическа, отоплителна, […]

Read more