Articles by "editor, автор на BG Funds - Страница 4 от 13"
Публични средства в размер на 26.4 млн. лв. отиват към стартиращи и социални предприятия
By     |    май 3, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Публични средства в размер на 26.4 млн. лв. отиват към стартиращи и социални предприятия

Публични средства в размер на 26.4 млн. лв. отиват към стартиращи и социални предприятия

Фонд на фондовете (ФнФ) избра фонд мениджър за управлението на финансов инструмент (ФИ) „Микрокредитиране със споделен риск“. Средствата са осигурени по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР), съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Бюджетът на инструмента е в размер на 26.4 млн. лв. и е разделен на девет обособени позиции, с ресурс от 1 млн. лв. до 6 млн. лв., като средствата ще се предоставят под формата […]

Read more
Удължен е срокът за кандидатстване по процедура „Образование за утрешния ден”
By     |    апр. 25, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Удължен е срокът за кандидатстване по процедура „Образование за утрешния ден”

Удължен е срокът за кандидатстване по процедура „Образование за утрешния ден”

Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. е удължен срокът за кандидатстване по процедура BG05M2OP001-2.012 „Образование за утрешния ден“.Крайният срок за подаване на проектното предложение, подписано с КЕП през системата ИСУН 2020 е 17.30 часа на 17.05.2019 г.Изменените Насоки за кандидатстване са публикувани тук и тук. Процедурата е за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с конкретен бенефициент Министерство на […]

Read more
300 млн. лв. от ОПРЧР за  новите услуги за деца и пилотно затваряне на домове за възрастни хора
By     |    апр. 23, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за 300 млн. лв. от ОПРЧР за новите услуги за деца и пилотно затваряне на домове за възрастни хора

300 млн. лв. от ОПРЧР за новите услуги за деца и пилотно затваряне на домове за възрастни хора

Около 300 млн. лв. са средствата от настоящия програмен период, които Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е отделила за създаване и подкрепа на новите социалните услуги за деца и пилотното затваряне на някои домове за възрастни хора. Това съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на ОПРЧР Зорница Русинова по време на дискусия на тема „Деинституционализацията на грижите за деца – мисията е възможна“, […]

Read more
ОПРЧР отваря за кандидатстване процедура “Подкрепа за устойчив бизнес”
By     |    апр. 22, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ОПРЧР отваря за кандидатстване процедура “Подкрепа за устойчив бизнес”

ОПРЧР отваря за кандидатстване процедура “Подкрепа за устойчив бизнес”

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ обявява за кандидатстване процедурата „Подкрепа за устойчив бизнес“. Потенциални конкретни бенефициенти по операцията са предприятия, подкрепени по процедури на ОПРЧР или по мерки по Закона за насърчаване на заетостта. Целта на операцията е да разшири и завърши цикъла на планираната по ОПРЧР подкрепа за развитие на предприемачеството и стартирането на успешен бизнес. Общият бюджет на процедурата е 5,86 млн. лв. Кандидатите […]

Read more
ЕК одобри проект за морско пространствено планиране с водещ партньор МРРБ
By     |    апр. 22, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ЕК одобри проект за морско пространствено планиране с водещ партньор МРРБ

ЕК одобри проект за морско пространствено планиране с водещ партньор МРРБ

Проектното предложение EASME/EMFF/2018/1.2.1.5/003 „Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море България – Румъния” (MARSPLAN-BS-II), в което Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е водещ партньор, е одобрено за финансиране от Европейската комисия. Съобщението, че проектното предложение е оценено с висок резултат е получено на 15 април 2019 г. с официално писмо от Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия (EASME) към Европейската комисия. Предстои подписване на Споразумение за безвъзмездна […]

Read more
Промяна в условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1“
By     |    апр. 19, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Промяна в условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1“

Промяна в условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1“

УО на ОП РЧР променя Условията за кандидатстване и приложенията към тях по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1“ с конкретни бенефициенти общини. Промяната е свързана с допускане на разширение на целевата група по проекта с включване и на младежи с […]

Read more