Articles by "editor, автор на BG Funds - Страница 6 от 13"
Фонд на фондовете осигурява нови 30,5 млн. лв. насочени към стартъпи
By     |    апр. 1, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Фонд на фондовете осигурява нови 30,5 млн. лв. насочени към стартъпи

Фонд на фондовете осигурява нови 30,5 млн. лв. насочени към стартъпи

Днес, 28 март 2019 г., Фонд на фондовете (ФнФ) подписа оперативно споразумение с избрания финансов посредник, с което създава още един фонд за ускоряване и начално финансиране, със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК). Ресурсът е предназначен за предприемачи в най-ранен етап на развитие на своя бизнес. Той ще се управлява от “Иновейшън Акселерейтър България“ АД, с ключови лица Леона Асланова, Борислав Стефанов, Анна-Мари Виламовска, Александър Джоганов. […]

Read more
Семинар за професионалното развитие „Принципите на европейска кредитна система за професионално образование и обучение (ЕСVЕТ) и обучението на работното място“
By     |    мар. 27, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Семинар за професионалното развитие „Принципите на европейска кредитна система за професионално образование и обучение (ЕСVЕТ) и обучението на работното място“

Семинар за професионалното развитие „Принципите на европейска кредитна система за професионално образование и обучение (ЕСVЕТ) и обучението на работното място“

Център за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/ организира работен семинар за професионалното развитие на тема: „Принципите на европейска кредитна система за професионално образование и обучение (ЕСVЕТ) и обучението на работното място“. Събитието ще се проведе на 16 април 2019 г. в град София. Основната цел на събитието е представяне на основните принципи на ECVET и ролята им за повишаване на възможностите за обучение на работното място, както и представяне на […]

Read more
Информационен ден по Програма „Еразъм+“, сектор „Младеж“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“
By     |    мар. 27, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Информационен ден по Програма „Еразъм+“, сектор „Младеж“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“

Информационен ден по Програма „Еразъм+“, сектор „Младеж“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“

Център за развитие на човешките ресурси организира информационен ден по Програма „Еразъм+“, сектор „Младеж“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“. Събитието е насочено към представители на организациите и институциите работещи в младежката сфера, като има за цел да представи всички възможности за кандидатстване, както и да отговори на всички въпроси, свързани с бъдещо участие в двете програми. Събитието ще се проведе в гр. Пловдив на 12 април 2019 г., в залата на […]

Read more
Стартира кандидатстване по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2
By     |    мар. 27, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Стартира кандидатстване по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2

Стартира кандидатстване по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ обявява за кандидатстване интегрирана процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2. С проектни предложения могат да кандидатстват общините на 39 града, които имат сключен договор по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ на Оперативна програма „Региони в растеж“. На общините ще бъде оказана подкрепа към проектите им […]

Read more
Фонд на фондовете започва пазарни консултации за гаранционен продукт за иновации и енергийна ефективност
By     |    мар. 27, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Фонд на фондовете започва пазарни консултации за гаранционен продукт за иновации и енергийна ефективност

Фонд на фондовете започва пазарни консултации за гаранционен продукт за иновации и енергийна ефективност

Фонд на фондовете стартира провеждането на пазарни консултации във връзка с избора на партньори за изпълнение на финансов инструмент „Портфейлни гаранции с таван на загубите“, финансиран със средства от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 (ОПИК). Целта на инструмента е да подкрепи отпускането на заеми и/или финансови лизинги, както на микро, малки и средни предприятия (МСП), така и на големи компании. Това следва да бъде постигнато, като Фондът […]

Read more
Всички проектни предложения по процедура “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2”, подадени до 15 март 2019 г., са в процес на оценка
By     |    мар. 25, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Всички проектни предложения по процедура “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2”, подадени до 15 март 2019 г., са в процес на оценка

Всички проектни предложения по процедура “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2”, подадени до 15 март 2019 г., са в процес на оценка

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ информира общините, че всички проектни предложения, подадени до 15 март 2019 г. са в процес на оценка. Всяко проектно предложение е разпределено в самостоятелна сесия и ще бъде оценявано независимо от останалите, което значително ще ускори процеса на оценка и одобряване на проектните предложения. В случай, че в процеса на оценка се констатират непълноти и/или несъответствия с изискванията, посочени в условията […]

Read more