Articles by "editor, автор на BG Funds - Страница 7 от 13"
Удължен е срокът за кандидатстване по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“
By     |    мар. 19, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Удължен е срокът за кандидатстване по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“

Удължен е срокът за кандидатстване по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ удължава до 10 май 2019 г. срока за кандидатстване по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“. До момента проектни предложения по процедурата са подали 121 общини. В срок до 25 април 2019 г., на електронната поща patronajnagrija-K2@mlsp.government.bg могат да бъдат задавани въпроси по Условията за кандидатстване и приложенията към тях. Промяната в документите е […]

Read more
Публикувана е методика за предоставяне на патронажни грижи по процедура BG05M9ОP001-2.0.040
By     |    мар. 15, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Публикувана е методика за предоставяне на патронажни грижи по процедура BG05M9ОP001-2.0.040

Публикувана е методика за предоставяне на патронажни грижи по процедура BG05M9ОP001-2.0.040

Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” към Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ информира всички общини в Р България, че публикува утвърдена от министъра на здравеопазването „Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания“. Методиката включва и програма за обучение на медицинските специалисти и специалистите в областта на […]

Read more
Набират проекти за 10 млн.евро в помощ на малкия и среден бизнес в граничните региони на България и Гърция
By     |    мар. 12, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Набират проекти за 10 млн.евро в помощ на малкия и среден бизнес в граничните региони на България и Гърция

Набират проекти за 10 млн.евро в помощ на малкия и среден бизнес в граничните региони на България и Гърция

Стартира процедурата за набиране на проектни предложения за развитие на малките и средни предприятия в граничния регион между България и Гърция. 10 млн. евро е размерът на инвестицията, която ще бъде отпусната по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 г. За ресурса вече е обявена Петата покана за набиране на проектни предложения в рамките на приоритетна ос 1 „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“ на програмата. Тя  има за цел да […]

Read more
ОПДУ преминава към електронно подписване на договорите за безвъзмездна финансова помощ
By     |    мар. 8, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ОПДУ преминава към електронно подписване на договорите за безвъзмездна финансова помощ

ОПДУ преминава към електронно подписване на договорите за безвъзмездна финансова помощ

От края на миналата година до момента са сключени електронно 149 договора на обща стойност 23 462 000 лв., като54.76 % са по договори с администрации. Електронното подписване е предпочитано от бенефициентите, тъй като пести ресурси и време. За улеснение на бенефициентите бе създадено кратко видео с инструкции, в което се демонстрира начина за електронно подписване. То е качено в популярния канал youtubе, с цел да насърчи използването на този […]

Read more
Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-1.011 „Диверсификация и нови форми на доход“
By     |    мар. 5, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-1.011 „Диверсификация и нови форми на доход“

Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-1.011 „Диверсификация и нови форми на доход“

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 1 „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите”, като обявява процедура чрез подбор на проекти: № BG14MFOP001-1.011 „Диверсификация и нови форми на доход“. Чрез прилагането на дейностите, предвидени в мярката, ще се даде възможност за […]

Read more
Покана за участие в „Диалогът между младите граждани – нека определим бъдещето на Европа заедно!“ в Румъния на 8 май 2019 г.
By     |    мар. 1, 2019
Posted in: Новини, Обяви     |    Коментарите са изключени за Покана за участие в „Диалогът между младите граждани – нека определим бъдещето на Европа заедно!“ в Румъния на 8 май 2019 г.

Покана за участие в „Диалогът между младите граждани – нека определим бъдещето на Европа заедно!“ в Румъния на 8 май 2019 г.

Европейската комисия организира граждански диалог с младите хора относно бъдещето на Европа на 8 май в Сибиу, Румъния. На следващия ден Сибиу ще бъде домакин на среща на върха, в която ще вземат участие държавните и правителствените ръководители на държави от ЕС. Събитието ще събере около 300 млади европейци от цяла Европа. Участниците ще се включат в няколко тематични семинара относно бъдещето на труда, уменията и квалификациите, „цифрова Европа“, климатичните […]

Read more