Browsing Category "Възможности за финансиране"
ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г. ЗА ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА БФП В ИСУН 2020
By     |    юли 4, 2016
Posted in: Възможности за финансиране, Новини     |    Коментарите са изключени за ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г. ЗА ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА БФП В ИСУН 2020

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г. ЗА ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА БФП В ИСУН 2020

Публикуваната Инструкция се отнася за бенефициентите на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Свързана е с отчитането на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) чрез Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020). Инструкцията предоставя на бенефициентите синтезирана и систематизирана информация за конкретните действия, които трябва да бъдат изпълнени при работа с ИСУН 2020. Целта е да бъде осигурено ефективно техническо […]

Read more
НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015 – срокът за приключване работата на оценителната комисия се удължава
By     |    мар. 28, 2016
Posted in: Възможности за финансиране, Новини     |    Коментарите са изключени за НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015 – срокът за приключване работата на оценителната комисия се удължава

НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015 – срокът за приключване работата на оценителната комисия се удължава

НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015 – срокът за приключване работата на оценителната комисия се удължава Процедура за подбор на проектни предложения  BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ През изминала седмица (25.03.2015 г.) Управляващият орган на Оперативна Програма “Развитие на Човешките Ресурси” информира всички кандидати, подали проектни предложения в рамките на първия краен срок по процедура за подбор на проектни предложения  BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“, че във връзка с публикуването на Допълнителен списък с […]

Read more
ИНИЦИАТИВА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
By     |    мар. 14, 2016
Posted in: Възможности за финансиране, Новини     |    Коментарите са изключени за ИНИЦИАТИВА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ИНИЦИАТИВА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ИНИЦИАТИВА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ  „Новата Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ е силен инструмент за подкрепа и насърчаване развитието на малките и средни предприемачи в страната.“ Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на подписването днес на споразумение с Европейската комисия (ЕК), Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за новата Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 (ОПИМСП).Споразумението бе подписано от […]

Read more
ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 – подбор на проекти
By     |    ян. 4, 2016
Posted in: Възможности за финансиране, Новини     |    Коментарите са изключени за ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 – подбор на проекти

ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 – подбор на проекти

ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 – подбор на проекти ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 – подбор на проекти: BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или […]

Read more
„Добри и безопасни условия на труд”  по ОП “РЧР 2014-2020”
By     |    дек. 13, 2015
Posted in: Възможности за финансиране, Новини     |    Коментарите са изключени за „Добри и безопасни условия на труд” по ОП “РЧР 2014-2020”

„Добри и безопасни условия на труд” по ОП “РЧР 2014-2020”

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. публикува ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”. Период за прием на документи: 01.03.2016г. – 17:30 ч. Цел на финансирането: Целта на процедурата е да осигури безопасни условия на труд в предприятията, както и подобряване на работната среда, географска мобилност, организацията на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна […]

Read more
Първите одобрени проекти по ОПИК 2014-2020 са вече факт
By     |    дек. 1, 2015
Posted in: uncategorized, Възможности за финансиране, Новини     |    Коментарите са изключени за Първите одобрени проекти по ОПИК 2014-2020 са вече факт

Първите одобрени проекти по ОПИК 2014-2020 са вече факт

Първите одобрени проекти за финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 са вече одобрени и предстои договаряне до Коледа. Това обяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на пресконференция, на която бяха представени резултатите от оценката на проектните предложения, постъпили в рамките на първия краен срок на процедурата „Подобряване на производствения капацитет в Малките и средни предприятия“ по ОПИК. Министър Лукарски подчерта, че процедурата е преминала при огромен интерес, […]

Read more