Browsing Category "Възможности за финансиране"
ИНИЦИАТИВА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
By     |    мар. 14, 2016
Posted in: Възможности за финансиране, Новини     |    Коментарите са изключени за ИНИЦИАТИВА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ИНИЦИАТИВА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ИНИЦИАТИВА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ  „Новата Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ е силен инструмент за подкрепа и насърчаване развитието на малките и средни предприемачи в страната.“ Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на подписването днес на споразумение с Европейската комисия (ЕК), Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за новата Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 (ОПИМСП).Споразумението бе подписано от […]

Read more
ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 – подбор на проекти
By     |    ян. 4, 2016
Posted in: Възможности за финансиране, Новини     |    Коментарите са изключени за ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 – подбор на проекти

ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 – подбор на проекти

ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 – подбор на проекти ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 – подбор на проекти: BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или […]

Read more
„Добри и безопасни условия на труд”  по ОП “РЧР 2014-2020”
By     |    дек. 13, 2015
Posted in: Възможности за финансиране, Новини     |    Коментарите са изключени за „Добри и безопасни условия на труд” по ОП “РЧР 2014-2020”

„Добри и безопасни условия на труд” по ОП “РЧР 2014-2020”

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. публикува ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”. Период за прием на документи: 01.03.2016г. – 17:30 ч. Цел на финансирането: Целта на процедурата е да осигури безопасни условия на труд в предприятията, както и подобряване на работната среда, географска мобилност, организацията на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна […]

Read more
Първите одобрени проекти по ОПИК 2014-2020 са вече факт
By     |    дек. 1, 2015
Posted in: uncategorized, Възможности за финансиране, Новини     |    Коментарите са изключени за Първите одобрени проекти по ОПИК 2014-2020 са вече факт

Първите одобрени проекти по ОПИК 2014-2020 са вече факт

Първите одобрени проекти за финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 са вече одобрени и предстои договаряне до Коледа. Това обяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на пресконференция, на която бяха представени резултатите от оценката на проектните предложения, постъпили в рамките на първия краен срок на процедурата „Подобряване на производствения капацитет в Малките и средни предприятия“ по ОПИК. Министър Лукарски подчерта, че процедурата е преминала при огромен интерес, […]

Read more
Ново работно място 2015 с увеличен бюджет и спрян прием
By     |    ное. 20, 2015
Posted in: uncategorized, Възможности за финансиране, Новини     |    Коментарите са изключени за Ново работно място 2015 с увеличен бюджет и спрян прием

Ново работно място 2015 с увеличен бюджет и спрян прием

Промяната по схема “Ново работно място 2015” е с цел увеличаване на бюджета на процедурата от 40 000 000 лв на 100 000 000 лева и съответно на целевата стойност на заложените индикатори. Друга промяна в Насоките за кандидатстване по схема “Ново работно място 2015” е премахването на третия краен срок за подаване на проектни предложения по процедурата. Тази промяна е в резултат на решение на Комитета за наблюдение на ОП РЧР […]

Read more
Иновации подкрепени по схема за финансиране на НИРД по ОПИК
By     |    ное. 10, 2015
Posted in: Възможности за финансиране, Новини     |    Коментарите са изключени за Иновации подкрепени по схема за финансиране на НИРД по ОПИК

Иновации подкрепени по схема за финансиране на НИРД по ОПИК

Стартира обществено обсъждане по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС Управляващият орган на ОПИК обявява за обществено обсъждане първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските […]

Read more