Browsing Category "Новини"
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.039 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ от Стратегия на МИРГ „Поморие“
By     |    ное. 15, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.039 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ от Стратегия на МИРГ „Поморие“

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.039 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ от Стратегия на МИРГ „Поморие“

мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проектиBG14MFOP001-4.039 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ в МИРГ „Поморие“ , мярка 4 „Инвестиции в […]

Read more
ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 разширява възможностите за саниране на многофамилни жилищни сгради в по-малките населени места
By     |    ное. 15, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 разширява възможностите за саниране на многофамилни жилищни сгради в по-малките населени места

ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 разширява възможностите за саниране на многофамилни жилищни сгради в по-малките населени места

ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 разширява възможностите за саниране на многофамилни жилищни сгради в по-малките населени места. Отпада ограничението за финансиране само на сгради с до 35 самостоятелни обекта ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 разширява възможностите за саниране на многофамилни жилищни сгради в по-малките населени места Отпада ограничението за финансиране само на сгради с до 35 самостоятелни обекта Съгласно Индикативната годишна работна програма на ОПРР за 2019 г. е предвидено […]

Read more
ОДОБРЕНА Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на МИРГ „Батак – Девин – Доспат“
By     |    ное. 8, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ОДОБРЕНА Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на МИРГ „Батак – Девин – Доспат“

ОДОБРЕНА Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на МИРГ „Батак – Девин – Доспат“

МИРГ „Батак – Девин –  Доспат“ публикува одобрена Индикативна годишна работна програма за 2020 г. Индикативна годишна работна програма за 2020 г. може да видите ТУК.

Read more
ОДОБРЕНА Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“
By     |    ное. 8, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ОДОБРЕНА Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“

ОДОБРЕНА Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“

МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“ публикува одобрена Индикативна годишна работна програма за 2020 г. Индикативна годишна работна програма за 2020 г. може да видите ТУК.

Read more
No Thumbnail
By     |    ное. 8, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Нови 37 км между Оризово и Михайлово ще бъдат цялостно модернизирани по ОПТТИ 2014-2020 г.

Нови 37 км между Оризово и Михайлово ще бъдат цялостно модернизирани по ОПТТИ 2014-2020 г.

Днес беше подписан договорът за строителство и цялостна рехабилитация на жп участъка „Оризово-Михайлово“, част от проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“, съфинансиран от Кохезионния фонд чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. Цялата отсечка е с дължина 37 км., като в по-голямата си част двупътният жп участък  ще бъде изграден по ново трасе и ще позволява скорост за движение на влаковете до 160 км/ч. В рамките на проекта […]

Read more
ОДОБРЕНО Е ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ BG14MFOP001-7.001 “ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ”
By     |    ное. 4, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ОДОБРЕНО Е ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ BG14MFOP001-7.001 “ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ”

ОДОБРЕНО Е ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ BG14MFOP001-7.001 “ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ”

Изменение на Приложения към Условията за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне BG14MFOP001-7.001 „Техническа помощ”  по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) Изменените Условията за кандидатстване може да видите ТУК. Заповед на РУО за изменение на Условия за кандидатстване

Read more