Browsing Category "Новини"
Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.041 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки” от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Бургас – Камено“
By     |    дек. 12, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.041 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки” от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Бургас – Камено“

Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.041 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки” от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Бургас – Камено“

мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки” Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) и МИРГ „Бургас-Камено“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, като обявява процедура чрез подбор на проекти: BG14MFOP001-4.041   “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки” от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Бургас – Камено“, […]

Read more
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.042 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите на територията на МИРГ Бургас – Камено“
By     |    дек. 12, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.042 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите на територията на МИРГ Бургас – Камено“

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.042 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите на територията на МИРГ Бургас – Камено“

мярка 2.2 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проектиBG14MFOP001-4.042  “Продуктивни инвестиции в аквакултурите на територията на МИРГ Бургас – Камено“, Mярка 2.2 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ от Стратегия на МИРГ „Бургас – […]

Read more
Изменени са Насоките за кандидатстване по процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, във връзка с бенефициенти – резервни общини: Троян, Девин, Провадия, Дупница, Момчилград, Златоград и Септември
By     |    дек. 11, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Изменени са Насоките за кандидатстване по процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, във връзка с бенефициенти – резервни общини: Троян, Девин, Провадия, Дупница, Момчилград, Златоград и Септември

Изменени са Насоките за кандидатстване по процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, във връзка с бенефициенти – резервни общини: Троян, Девин, Провадия, Дупница, Момчилград, Златоград и Септември

Новият срок за подаване на проектни предложения от общините бенефициенти по процедурата е 25 март 2020 г. Удължава се срокът за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” до 25.03.2020 г. Със Заповед №РД-02-36-1391/11.12.2019 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 е отворена за кандидатстване процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни […]

Read more
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-1.014 „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности“
By     |    дек. 11, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-1.014 „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности“

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-1.014 „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности“

мярка 1.6 „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности“

Read more
Проведе се Първото официално заседание на Тематичната работна група за разработване на оперативната програма за новия програмен период 2021-2027 г.
By     |    дек. 11, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Проведе се Първото официално заседание на Тематичната работна група за разработване на оперативната програма за новия програмен период 2021-2027 г.

Проведе се Първото официално заседание на Тематичната работна група за разработване на оперативната програма за новия програмен период 2021-2027 г.

На 10 декември 2019 г. в хотел ИнтерКонтинентал, гр. София, се проведе Първото официално заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на „Оперативна програма за иновации и конкурентоспособност” (ОПИК) за програмния период 2021–2027 г. Заседанието се председателства от г-жа Лилия Иванова, заместник-министър на икономиката и председател на ТРГ. В заседанието взеха участие представители на ведомства, агенции, неправителствени организации и др., имащи отношение към изпълнението на политиките и мерките, които […]

Read more
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-1.004 „Ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и приспособяване на риболова към опазването на видовете“
By     |    дек. 11, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-1.004 „Ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и приспособяване на риболова към опазването на видовете“

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-1.004 „Ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и приспособяване на риболова към опазването на видовете“

мярка 1.4 „Ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и приспособяване на риболова към опазването на видовете” На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.004 „Ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и приспособяване […]

Read more