Browsing Category "Новини"
СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-2.012 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“
By     |    ное. 4, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-2.012 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-2.012 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“

мярка 2.3 “Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури” Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020  (ПМДР 2014-2020) кани желаещите да представят проектни предложения по приоритет на Съюза 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури”, като обявява процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.012 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, […]

Read more
Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-2.005
By     |    окт. 30, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-2.005

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-2.005

Процедура BG14MFOP001-2.005 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги” Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка може ТУК.

Read more
ОДОБРЕНА Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на МИРГ „Несебър-Месемврия“
By     |    окт. 30, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ОДОБРЕНА Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на МИРГ „Несебър-Месемврия“

ОДОБРЕНА Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на МИРГ „Несебър-Месемврия“

МИРГ „Несебър-Месемврия“ публикува одобрена Индикативна годишна работна програма за 2020 г. Индикативна годишна работна програма за 2020 г. може да видите ТУК.

Read more
ОДОБРЕНА Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на МИРГ “Самоков”
By     |    окт. 30, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ОДОБРЕНА Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на МИРГ “Самоков”

ОДОБРЕНА Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на МИРГ “Самоков”

МИРГ „Самоков“ публикува одобрена Индикативна годишна работна програма за 2020 г. Индикативна годишна работна програма за 2020 г. може да видите ТУК.

Read more
ОДОБРЕНА Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на МИРГ „Бургас-Камено“
By     |    окт. 29, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ОДОБРЕНА Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на МИРГ „Бургас-Камено“

ОДОБРЕНА Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на МИРГ „Бургас-Камено“

МИРГ „Бургас-Камено“ публикува одобрена Индикативна годишна работна програма за 2020 г. Индикативна годишна работна програма за 2020 г. може да видите ТУК.

Read more
Проекти с иновации, които предоставят кратка снимка на някои от най-интригуващите проекти на ЕФМДР
By     |    окт. 29, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Проекти с иновации, които предоставят кратка снимка на някои от най-интригуващите проекти на ЕФМДР

Проекти с иновации, които предоставят кратка снимка на някои от най-интригуващите проекти на ЕФМДР

 Вижте по-долу линк към нова публикация Ocean Health: Проекти с иновации, които предоставят кратка снимка на някои от най-интригуващите проекти на ЕФМДР, реализирани в рамките на прякото финансиране от Комисията между 2014 и 2019 г. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a994b3d4-ee2b-11e9-a32c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-107083882

Read more