Browsing Category "Новини"
Актуална информация за подадени проектни предложения по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“
By     |    окт. 29, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Актуална информация за подадени проектни предложения по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“

Актуална информация за подадени проектни предложения по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“

На вниманието на потенциалните бенефициенти по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /ОПРР/ На 06.06.2019 г. беше подписан първият договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с комбинирано финансиране по процедура „Развитие на туристически атракции“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) за проект„Реставрация и адаптация на синагога – Видин в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“, […]

Read more
ПРОМЯНА В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-1.009 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“
By     |    окт. 29, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ПРОМЯНА В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-1.009 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“

ПРОМЯНА В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-1.009 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“

Изменените Общи условия може да видите ТУК. Заповедта за изменение на Общи условия може да видите ТУК.

Read more
ОБЛЕКЧАВАНЕ НА РЕЖИМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
By     |    окт. 29, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ОБЛЕКЧАВАНЕ НА РЕЖИМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОБЛЕКЧАВАНЕ НА РЕЖИМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Уважаеми кандидати и бенефициенти, Управляващият орган на Програма за морско дело и рибарство Ви уведомява, че предприема унифициран подход към кандидатите по всички отворени процедури. Намаляването на административната тежест върху бенефициентите чрез облекчаване на режима за предоставяне на задължителни изискуеми документи при определени условия, доведе до много положителни резултати. Поради тази причина УО създава възможност кандидатите да подават проектното си предложение с прикачено доказателствено удостоверение, че са предприети необходимите действия […]

Read more
Календар на събитията от Цикъла за обучение и оценка в сектор „Младеж“
By     |    юни 24, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Календар на събитията от Цикъла за обучение и оценка в сектор „Младеж“

Календар на събитията от Цикъла за обучение и оценка в сектор „Младеж“

Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) ще организира следните събития от Цикъла за обучение и оценка по младежките дейности по програма Еразъм +: – Обучение при пристигане: 22 – 26 юли  2019г., в гр. София – Среща за междинна оценка: 23 – 26 юли  2019г., в гр. София ЦРЧР покрива разходите за настаняване и изхранване на доброволците, както и пътните разходи от населеното място, където се осъществява проекта, до гр. София. В обучението […]

Read more
ОПРЧР ще подкрепи създаването на Агенция за качеството на социалните услуги
By     |    юни 24, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ОПРЧР ще подкрепи създаването на Агенция за качеството на социалните услуги

ОПРЧР ще подкрепи създаването на Агенция за качеството на социалните услуги

Създаването на новата Агенция за качеството на социалните услуги ще бъде подкрепено по операция „Гарантиране на качеството и ефективността на социалните услуги“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. На заседание на Комитета за наблюдение единодушно бе взето решение бюджетът на операцията да бъде 8 млн. лв., а продължителността й до 2023 г. Целта на процедурата е да се укрепи и подобри капацитетът на системата за социални услуги чрез подкрепа […]

Read more
Публична консултация – оценка на подкрепата на младежката заетост по линия на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд
By     |    юни 14, 2019
Posted in: uncategorized, Новини     |    Коментарите са изключени за Публична консултация – оценка на подкрепата на младежката заетост по линия на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд

Публична консултация – оценка на подкрепата на младежката заетост по линия на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд

В рамките на извършваната от Европейската комисия оценка на подкрепата на младежката заетост по линия на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд в периода 24 май – 16 август 2019 г. се провежда публична консултация сред всички граждани и заинтересовани организации относно тяхното мнение за дейностите, извършвани от Европейския съюз от 2014 г. насам за насърчаване и подобряване на заетостта на младите хора. Събраната информация ще бъде използвана […]

Read more