Browsing Category "Обяви"
Покана за участие в „Диалогът между младите граждани – нека определим бъдещето на Европа заедно!“ в Румъния на 8 май 2019 г.
By     |    мар. 1, 2019
Posted in: Новини, Обяви     |    Коментарите са изключени за Покана за участие в „Диалогът между младите граждани – нека определим бъдещето на Европа заедно!“ в Румъния на 8 май 2019 г.

Покана за участие в „Диалогът между младите граждани – нека определим бъдещето на Европа заедно!“ в Румъния на 8 май 2019 г.

Европейската комисия организира граждански диалог с младите хора относно бъдещето на Европа на 8 май в Сибиу, Румъния. На следващия ден Сибиу ще бъде домакин на среща на върха, в която ще вземат участие държавните и правителствените ръководители на държави от ЕС. Събитието ще събере около 300 млади европейци от цяла Европа. Участниците ще се включат в няколко тематични семинара относно бъдещето на труда, уменията и квалификациите, „цифрова Европа“, климатичните […]

Read more
Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти №BG14MFOP001-1.010 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“
By     |    февр. 28, 2019
Posted in: Новини, Обяви     |    Коментарите са изключени за Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти №BG14MFOP001-1.010 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“

Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти №BG14MFOP001-1.010 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020  (ПМДР 2014-2020) кани желаещите да представят проектни предложения по приоритет на Съюза 1 „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите”, като обявява процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.010  „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“. С прилагането на мярка 1.7 „Добавена стойност, […]

Read more
Стартира нов проект за обучения на служителите в „МИГ 23“ ЕООД
By     |    ян. 18, 2019
Posted in: Обяви     |    Коментарите са изключени за Стартира нов проект за обучения на служителите в „МИГ 23“ ЕООД

Стартира нов проект за обучения на служителите в „МИГ 23“ ЕООД

На 01.04.2018 г. МИГ 23 ЕООД стартираха дейностите по договор за изпълнение на проект „Обучения за заети лица в МИГ 23 ЕООД“, с договор № BG05M9OP001-1.021-0414-C01, процедура BG05M9OP001-1.021 – „Обучения за заети лица“ по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ , съфинансирана от ЕС, чрез ЕСФ. Обща цел: Да се подобри квалификацията на заетите лица, адаптивността на работната сила към реалните пазарни нужди, глобално демографско и технологично развитие, с цел […]

Read more
Фондовете за градско развитие  набират проектни предложения
By     |    ян. 17, 2019
Posted in: Новини, Обяви     |    Коментарите са изключени за Фондовете за градско развитие набират проектни предложения

Фондовете за градско развитие набират проектни предложения

ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ – Фонд за градско развитие за гр. София и Южна България и Регионален фонд за градско развитие АД – Фонд за градско развитие за Северна България обявиха покани за набиране на проекти. Финансирането се извършва чрез финансови инструменти и комбинирано финансиране с безвъзмездна финансова помощ, предоставяна от УО на ОПРР. Финансирането е в рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и Приоритетна […]

Read more
Прилагане разпоредбите на Закона за държавната помощ и правилника за неговото прилагане
By     |    дек. 10, 2018
Posted in: Новини, Обяви     |    Коментарите са изключени за Прилагане разпоредбите на Закона за държавната помощ и правилника за неговото прилагане

Прилагане разпоредбите на Закона за държавната помощ и правилника за неговото прилагане

Актуализиране информацията в информационната система „Регистър на минималните помощи“ Важно! Управляващият орган на ОПРР обръща внимание на всички свои бенефициенти, които съгласно клаузите на сключените административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проекти по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. са администратори на минимална/държавна помощ в качеството си на такива следва да актуализират данните за реално получената помощ в информационната система „Регистър на минималните помощи“ […]

Read more
Обявена е процедура “Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух” по ОПОС
By     |    дек. 10, 2018
Posted in: Новини, Обяви     |    Коментарите са изключени за Обявена е процедура “Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух” по ОПОС

Обявена е процедура “Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух” по ОПОС

Управляващият орган на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ обяви процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ на обща стойност 111 442 101,58 лв. Отчитайки значимите нужди в сектора, финансовият ресурс по програмата се фокусира в ограничен брой общини – конкретни бенефициенти по процедурата. Това са Бургас, Видин, Димитровград, Монтана, Пловдив, Смолян и Столична община. Процедурата чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ има за […]

Read more