Browsing Category "Обяви"
Проведе се стартираща пресконференция по проект  “Създаване на нови работни места в община Момчилград”
By     |    авг. 22, 2023
Posted in: Възможности за финансиране, Обяви     |    Коментарите са изключени за Проведе се стартираща пресконференция по проект “Създаване на нови работни места в община Момчилград”

Проведе се стартираща пресконференция по проект “Създаване на нови работни места в община Момчилград”

На 21.08.2023г. в гр.Момчилград, се проведе стартираща пресконференция, във връзка с изпълнение на проект “Създаване на нови работни места в община Момчилград”, с договор № BGLD-1.007-0070-C02, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. . На нея присъстваха представители, на общинска администрация, местни НПО, бизнеса и други заинтересовани лица. Ръководителят на проекта и […]

Read more
No Thumbnail
By     |    апр. 11, 2023
Posted in: Обяви     |    Коментарите са изключени за Стартира проект “Технологична модернизация в предприятието” с бенефициер “Трейнър консулт” ЕООД

Стартира проект “Технологична модернизация в предприятието” с бенефициер “Трейнър консулт” ЕООД

Стартира проект “Технологична модернизация в предприятието” с бенефициер “Трейнър консулт” ЕООД. Проектът се изпълнява с админ.договор за БФП № BG-RRP-3.004-2539-C01, по Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-3.004 – Технологична модернизация. Проектът е насочена към повишаване на капацитета на кандидата и диверсификация на услугите в сферата на дейност 63.11 предоставяне на специализиран хостинг с бази данни, която развива от 2018г. като допълнителна на основната му икономическа дейност – проектиране, […]

Read more
Информационен ден по процедура BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“
By     |    ян. 14, 2022
Posted in: Новини, Обяви     |    Коментарите са изключени за Информационен ден по процедура BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“

Информационен ден по процедура BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. отправя покана към заинтересованите страни за участие в онлайн информационен ден по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ по приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Основната цел на процедурата е подкрепа на […]

Read more
ПРОВЕДЕ СЕ ФИНАЛНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2021-2027 г.
By     |    дек. 10, 2021
Posted in: Новини, Обяви     |    Коментарите са изключени за ПРОВЕДЕ СЕ ФИНАЛНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2021-2027 г.

ПРОВЕДЕ СЕ ФИНАЛНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2021-2027 г.

В периода 2 ноември – 2 декември 2021 г. се проведе обществено обсъждане на ПОС 2021-2027 г., преди изпращането ѝ към службите на ЕК В периода 2 ноември – 2 декември 2021 г. чрез Портала за обществени консултации (https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6447) се проведе обществено обсъждане на програма „Околна среда“ 2021-2027 г. преди изпращането ѝ към службите на Европейката комисия съгласно разпоредбите на чл. 15, ал. 2 от ПМС № 142/2019 г. Документите […]

Read more
ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.025 „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО”
By     |    окт. 4, 2021
Posted in: Новини, Обяви     |    Коментарите са изключени за ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.025 „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО”

ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.025 „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО”

Съобщение за обществено обсъждане до 11.10.2021 г. на проект на насоки за кандидатстване по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство” Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство” на следния линк. Писмени предложения и възражения по проекта за […]

Read more
МРРБ предостави на Столична община безвъзмездна финансова помощ за обновяване на Театър „София“
By     |    сеп. 17, 2021
Posted in: Новини, Обяви     |    Коментарите са изключени за МРРБ предостави на Столична община безвъзмездна финансова помощ за обновяване на Театър „София“

МРРБ предостави на Столична община безвъзмездна финансова помощ за обновяване на Театър „София“

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“  2014-2020 – Захари Христов, подписа на 15.09.2021г. договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Столична община за изпълнението на проект BG16RFOP001-1.001-0008-C01 „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на Театър „София“ – район Оборище“. Проектът е на обща стойност 9 770 197 лева, от които 5 500 000 лв. се предоставят като […]

Read more