Browsing Category "Обяви"
Стартира нов проект за обучения на служителите в „МИГ 23“ ЕООД
By     |    ян. 18, 2019
Posted in: Обяви     |    Коментарите са изключени за Стартира нов проект за обучения на служителите в „МИГ 23“ ЕООД

Стартира нов проект за обучения на служителите в „МИГ 23“ ЕООД

На 01.04.2018 г. МИГ 23 ЕООД стартираха дейностите по договор за изпълнение на проект „Обучения за заети лица в МИГ 23 ЕООД“, с договор № BG05M9OP001-1.021-0414-C01, процедура BG05M9OP001-1.021 – „Обучения за заети лица“ по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ , съфинансирана от ЕС, чрез ЕСФ. Обща цел: Да се подобри квалификацията на заетите лица, адаптивността на работната сила към реалните пазарни нужди, глобално демографско и технологично развитие, с цел […]

Read more
Фондовете за градско развитие  набират проектни предложения
By     |    ян. 17, 2019
Posted in: Новини, Обяви     |    Коментарите са изключени за Фондовете за градско развитие набират проектни предложения

Фондовете за градско развитие набират проектни предложения

ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ – Фонд за градско развитие за гр. София и Южна България и Регионален фонд за градско развитие АД – Фонд за градско развитие за Северна България обявиха покани за набиране на проекти. Финансирането се извършва чрез финансови инструменти и комбинирано финансиране с безвъзмездна финансова помощ, предоставяна от УО на ОПРР. Финансирането е в рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и Приоритетна […]

Read more
СТАРТИРА ПРОЕКТ „ЗАСИЛВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕТО В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА“ , ДОГОВОР №BG05SFOP001-2.009-0196-C01.
By     |    ян. 5, 2019
Posted in: Новини, Обяви, Управление на проекти     |    Коментарите са изключени за СТАРТИРА ПРОЕКТ „ЗАСИЛВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕТО В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА“ , ДОГОВОР №BG05SFOP001-2.009-0196-C01.

СТАРТИРА ПРОЕКТ „ЗАСИЛВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕТО В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА“ , ДОГОВОР №BG05SFOP001-2.009-0196-C01.

Проект „Засилване на гражданското участието в изпълнение на политиката за българите в чужбина“ , договор №BG05SFOP001-2.009-0196-C01, е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, 2014-2020 съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд. Той се изпълнява в партньорство от Сдружение НИТРО и Държавната агенция за българите в чужбина, чрез ясно разписани в изрично споразумение задължения и отговорности. Главната цел е : засилване на партньорството с гражданите и бизнеса, при формулиране, изпълнение […]

Read more
Прилагане разпоредбите на Закона за държавната помощ и правилника за неговото прилагане
By     |    дек. 10, 2018
Posted in: Новини, Обяви     |    Коментарите са изключени за Прилагане разпоредбите на Закона за държавната помощ и правилника за неговото прилагане

Прилагане разпоредбите на Закона за държавната помощ и правилника за неговото прилагане

Актуализиране информацията в информационната система „Регистър на минималните помощи“ Важно! Управляващият орган на ОПРР обръща внимание на всички свои бенефициенти, които съгласно клаузите на сключените административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проекти по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. са администратори на минимална/държавна помощ в качеството си на такива следва да актуализират данните за реално получената помощ в информационната система „Регистър на минималните помощи“ […]

Read more
Обявена е процедура “Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух” по ОПОС
By     |    дек. 10, 2018
Posted in: Новини, Обяви     |    Коментарите са изключени за Обявена е процедура “Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух” по ОПОС

Обявена е процедура “Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух” по ОПОС

Управляващият орган на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ обяви процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ на обща стойност 111 442 101,58 лв. Отчитайки значимите нужди в сектора, финансовият ресурс по програмата се фокусира в ограничен брой общини – конкретни бенефициенти по процедурата. Това са Бургас, Видин, Димитровград, Монтана, Пловдив, Смолян и Столична община. Процедурата чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ има за […]

Read more
No Thumbnail
By     |    ное. 30, 2017
Posted in: Обяви     |    Коментарите са изключени за ПРИКЛЮЧИХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ И КВАЛИФИКАЦИЯ В “БИЗКОНСУЛТ АДВАЙЗЪР” ЕООД“

ПРИКЛЮЧИХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ И КВАЛИФИКАЦИЯ В “БИЗКОНСУЛТ АДВАЙЗЪР” ЕООД“

                  Проектът “Осигуряване на заетост и квалификация в “Бизконсулт адвайзър” ЕООД”, договор № BG05M9OP001-1.003-1658-C01 се реализира по схема „Ново работно място 2015“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, през 2016-2017 година. Общата цел на  проекта е създаване на нови, устойчиви работни места за неактивни и/или безработни лица в „Бизконсулт адвайзър“ ЕООД, във […]

Read more