Browsing Category "Обяви"
No Thumbnail
By     |    ное. 30, 2017
Posted in: Обяви     |    Коментарите са изключени за ПРИКЛЮЧИХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ И КВАЛИФИКАЦИЯ В “БИЗКОНСУЛТ АДВАЙЗЪР” ЕООД“

ПРИКЛЮЧИХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ И КВАЛИФИКАЦИЯ В “БИЗКОНСУЛТ АДВАЙЗЪР” ЕООД“

                  Проектът “Осигуряване на заетост и квалификация в “Бизконсулт адвайзър” ЕООД”, договор № BG05M9OP001-1.003-1658-C01 се реализира по схема „Ново работно място 2015“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, през 2016-2017 година. Общата цел на  проекта е създаване на нови, устойчиви работни места за неактивни и/или безработни лица в „Бизконсулт адвайзър“ ЕООД, във […]

Read more
No Thumbnail
By     |    ное. 24, 2017
Posted in: uncategorized, Обяви     |    Коментарите са изключени за „БИЗКОНСУЛТ АДВАЙЗЪР“ ЕООД“ НАВЛИЗА В ПОСЛЕДНИЯ ЕТАП ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СВОЯ ПРОЕКТ

„БИЗКОНСУЛТ АДВАЙЗЪР“ ЕООД“ НАВЛИЗА В ПОСЛЕДНИЯ ЕТАП ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СВОЯ ПРОЕКТ

  „Бизконсулт адвайзър“ ЕООД навлиза в последната фаза от своя проект “Осигуряване на заетост и квалификация в „Бизконсулт адвайзър“ ЕООД”, изпълняван по договор № BG05M9OP001-1.003-1658-C01  финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Периодът на изпълнение на проекта е от 01/07/2016 г. до 30/11/2017 г.; Общата стойност на проекта по бюджет е: 164 030,00 лв, от които национално финансиране: 24 604.50 лв. […]

Read more
No Thumbnail
By     |    ное. 14, 2017
Posted in: Обяви     |    Коментарите са изключени за ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА ОЩЕ НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В “МИГ 23” ЕООД“

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА ОЩЕ НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В “МИГ 23” ЕООД“

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА ОЩЕ НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В “МИГ 23” ЕООД“ Проектът се реализира по договор № BG05M9OP001-1.003-0237-C01, по схема „Ново работно място 2015“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата цел на  проекта е създаване на нови, устойчиви работни места за неактивни и/или безработни лица в “МИГ 23” ЕООД, във връзка с дългосрочната бизнес стратегия за […]

Read more
No Thumbnail
By     |    ное. 7, 2017
Posted in: Обяви     |    Коментарите са изключени за ПРИКЛЮЧИХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ “РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В “МОДАК” ООД”

ПРИКЛЮЧИХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ “РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В “МОДАК” ООД”

ПРИКЛЮЧИХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ “РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В “МОДАК” ООД”, Проектът се реализира по договор № BG05M9OP001-1.003-0080-C01, по схема „Ново работно място 2015“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата цел на  проекта е създаване на нови, устойчиви работни места за неактивни и/или безработни лица в “МОДАК” ООД, във връзка с дългосрочната бизнес стратегия за развитие. В тази […]

Read more
No Thumbnail
By     |    дек. 30, 2016
Posted in: Обяви     |    Коментарите са изключени за ПРОЕКТ “РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В “МОДАК” ООД” ПРОДЪЛЖАВА

ПРОЕКТ “РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В “МОДАК” ООД” ПРОДЪЛЖАВА

Във връзка с изпълнение на проект “Разкриване на нови работни места в “МОДАК” ООД”, договор № BG05M9OP001-1.003-0080-C01, по схема „Ново работно място 2015“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, през 2016 година са реализирани дейности по осигуряване на заетост за незаети лица от региона, на длъжност Шивач с код по НКПД: №75331014. Също така е проведено е обучение за новонаетите […]

Read more
No Thumbnail
By     |    дек. 30, 2016
Posted in: Обяви     |    Коментарите са изключени за ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ “СЪЗДАВАНЕ НА ОЩЕ НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В “МИГ 23 ЕООД”

ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ “СЪЗДАВАНЕ НА ОЩЕ НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В “МИГ 23 ЕООД”

Във връзка с изпълнението на проект “Осигурена заетост в “Трейнър консулт” ЕООД”, договор № BG05M9OP001-1.003-1346-C01, по схема „Ново работно място 2015“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, към края на 2016 година се изпълниха дейности по Закупено е техническо оборудване и офис обзавеждане, Закупуване на финансово-счетоводен софтуер, Разработване на Платформа за изпитване/ тестване/атестиране на персонала и Хелпдеск за дистанционна помощ […]

Read more