Browsing Category "Обяви"
No Thumbnail
By     |    дек. 30, 2016
Posted in: Обяви     |    Коментарите са изключени за ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ И КВАЛИФИКАЦИЯ В “БИЗКОНСУЛТ АДВАЙЗЪР” ЕООД“ ПРОДЪЛЖАВА.

ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ И КВАЛИФИКАЦИЯ В “БИЗКОНСУЛТ АДВАЙЗЪР” ЕООД“ ПРОДЪЛЖАВА.

Проект “Осигуряване на заетост и квалификация в “Бизконсулт адвайзър” ЕООД”, договор № BG05M9OP001-1.003-1658-C01 по схема „Ново работно място 2015“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.      

Read more
СТАРТИРАХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ “ОСИГУРЕНА ЗАЕТОСТ В “ТРЕЙНЪР КОНСУЛТ” ЕООД”
By     |    ное. 21, 2016
Posted in: Обяви     |    Коментарите са изключени за СТАРТИРАХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ “ОСИГУРЕНА ЗАЕТОСТ В “ТРЕЙНЪР КОНСУЛТ” ЕООД”

СТАРТИРАХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ “ОСИГУРЕНА ЗАЕТОСТ В “ТРЕЙНЪР КОНСУЛТ” ЕООД”

                  СТАРТИРАХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ “ОСИГУРЕНА ЗАЕТОСТ В “ТРЕЙНЪР КОНСУЛТ” ЕООД”, Проектът с договор № BG05M9OP001-1.003-1346-C01, се реализира по схема „Ново работно място 2015“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата цел на проекта е спомагане разкриването на 20 нови работни места, които да бъдат заети от неактивни и/или безработни лица. За […]

Read more
No Thumbnail
By     |    окт. 27, 2016
Posted in: Обяви     |    Коментарите са изключени за СТАРТИРАХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ “РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В “МОДАК” ООД”

СТАРТИРАХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ “РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В “МОДАК” ООД”

   СТАРТИРАХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ “РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В “МОДАК” ООД”, Проектът се реализира по договор № BG05M9OP001-1.003-0080-C01, по схема „Ново работно място 2015“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата цел на  проекта е създаване на нови, устойчиви работни места за неактивни и/или безработни лица в “МОДАК” ООД, във връзка с дългосрочната бизнес стратегия за развитие, посредством […]

Read more
НОВ ПРОЕКТ НА МИГ 23 ЕООД
By     |    окт. 10, 2016
Posted in: Обяви     |    Коментарите са изключени за НОВ ПРОЕКТ НА МИГ 23 ЕООД

НОВ ПРОЕКТ НА МИГ 23 ЕООД

  МИГ 23 ЕООД ще осигури 10 нови работни за безработните в района на София На 15.08.2016 г. МИГ 23 ЕООД подписа договор за изпълнение на проект по ОП „РЧР“, процедура „Ново работно място 2015“ – Проект № BG05M9OP001-1.003-0237-C01“ “Създаване на още нови работни места в “МИГ 23 ЕООД”, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Целта на проекта е разкриването на […]

Read more
СТАРТИРА ПРОЕКТ НА „БИЗКОНСУЛТ АДВАЙЗЪР” ЕООД, ПО СХЕМА BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“, НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 Г.
By     |    юли 1, 2016
Posted in: Обяви     |    Коментарите са изключени за СТАРТИРА ПРОЕКТ НА „БИЗКОНСУЛТ АДВАЙЗЪР” ЕООД, ПО СХЕМА BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“, НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 Г.

СТАРТИРА ПРОЕКТ НА „БИЗКОНСУЛТ АДВАЙЗЪР” ЕООД, ПО СХЕМА BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“, НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 Г.

СТАРТИРА ПРОЕКТ НА „БИЗКОНСУЛТ АДВАЙЗЪР” ЕООД, ПО СХЕМА BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“, НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 Г.  „Бизконсулт адвайзър” ЕООД е водеща организация за изпълнение на дейности по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. Проектът “Осигуряване на заетост и квалификация в „Бизконсулт адвайзър“ ЕООД” е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд. Той има за цел […]

Read more
ПРИКЛЮЧИХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ НА ИА ВКВПД ПО ОПАК 2007-2013Г.
By     |    дек. 10, 2015
Posted in: Обяви     |    Коментарите са изключени за ПРИКЛЮЧИХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ НА ИА ВКВПД ПО ОПАК 2007-2013Г.

ПРИКЛЮЧИХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ НА ИА ВКВПД ПО ОПАК 2007-2013Г.

ПРИКЛЮЧИХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО“ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ , ГАРАНТИРАЩИ КАЧЕСТВЕНОТО ИМ ПРЕДЛАГАНЕ“   ПО ОПАК 2007-2013Г. На 10.12.2015 г. Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ отчита реализацията на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“, с който се финализира изпълнението на проект № 13-31-16 от 14.04.2014 г. „Модернизиране на предоставяните от […]

Read more