Browsing Category "Обяви"
МОДАК ООД РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЗАЕТИ ЛИЦА ПО ОП „РЧР”
By     |    окт. 2, 2015
Posted in: Обяви     |    Коментарите са изключени за МОДАК ООД РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЗАЕТИ ЛИЦА ПО ОП „РЧР”

МОДАК ООД РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЗАЕТИ ЛИЦА ПО ОП „РЧР”

 „Модак” ООД беше водеща организация за изпълнение на проект по програма Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: ОП „Развитие на човешките ресурси”. Проектът BG051PO001-2.1.16-00144-C-0001 „Подобряване на квалификацията на служителите в МОДАК ООД е финансиран със средства по ОП „Развитие на човешките ресурси” и изпълни основната си цел: да се подобри квалификацията на заетите лица, адаптивността на работната сила към реалните пазарни нужди и процеса на управлението им, с цел да […]

Read more
„МИГ 23“ ЕООД РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЗАЕТИ ЛИЦА ПО ОП „РЧР”
By     |    окт. 2, 2015
Posted in: Обяви     |    Коментарите са изключени за „МИГ 23“ ЕООД РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЗАЕТИ ЛИЦА ПО ОП „РЧР”

„МИГ 23“ ЕООД РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЗАЕТИ ЛИЦА ПО ОП „РЧР”

 „МИГ 23” ООД бе водеща организация за изпълнение на проект по програма Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: ОП „Развитие на човешките ресурси”. Проектът BG051PO001-2.1.16-0077-C0001  „Служителите на МИГ 23 ЕООД, гр.София – гарант за качеството на предлаганите продукти“, който е финансиран със средства по ОП „Развитие на човешките ресурси” и изпълни основната си цел: да се подобри квалификацията на заетите лица, адаптивността на работната сила към реалните пазарни нужди […]

Read more
АЛКОМЕРС ЕООД ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЗАЕТИ ЛИЦА ПО ОП „РЧР”
By     |    окт. 2, 2015
Posted in: Обяви     |    Коментарите са изключени за АЛКОМЕРС ЕООД ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЗАЕТИ ЛИЦА ПО ОП „РЧР”

АЛКОМЕРС ЕООД ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЗАЕТИ ЛИЦА ПО ОП „РЧР”

 „Алкомерс” ЕООД приключи изпълнението на проект по програма Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: ОП „Развитие на човешките ресурси”. Проектът BG051PO001-2.1.16-00145-C-0001 «Перманентно надграждане на квалификацията на служителите в "Алкомерс" ЕООД» е финансиран по договор ESF-2116-09-08002 със средства по ОП „Развитие на човешките ресурси” и удовлетвори целта си: да се подобри квалификацията на заетите лица, адаптивността на работната сила към реалните пазарни нужди и процеса на управлението им, с цел […]

Read more