ПОДКРЕПЕНИ СА БЛИЗО 2 500 БЪЛГАРСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С 1.2 МЛРД. ЛВ. ПО ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 Г.
By     |    дек. 19, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ПОДКРЕПЕНИ СА БЛИЗО 2 500 БЪЛГАРСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С 1.2 МЛРД. ЛВ. ПО ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 Г.

ПОДКРЕПЕНИ СА БЛИЗО 2 500 БЪЛГАРСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С 1.2 МЛРД. ЛВ. ПО ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 Г.

От стартирането на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. /ОПИК/ до този момент са подкрепени близо 2 500 български предприятия. Това стана ясно на проведеното на 18.12.2019 г. , в х-л „Хилтън“, гр. София Годишно информационно събитие на ОПИК. Събитието се организира от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ на Министерство на икономиката и представи резултатите от работата, преодолените предизвикателства и постигнатите успехи. Участие в събитието взеха Лилия Иванова […]

Read more
No Thumbnail
By     |    дек. 16, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Министър Димов и комисар Николов подписаха договор за мерки за защита на населението от бедствия

Министър Димов и комисар Николов подписаха договор за мерки за защита на населението от бедствия

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и главен комисар Николай Николов днес подписаха договор занадграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реакция на рискове от природни бедствия. Проектът ще се изпълнява от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) – МВР и се финансира изцяло от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“. Размерът на инвестицията е 20 млн. лв., а срокът за изпълнение на проекта […]

Read more
Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.023 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” от Стратегията за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик
By     |    дек. 16, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.023 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” от Стратегията за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик

Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.023 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” от Стратегията за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик

мярка 1.1.1 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) и МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, като обявява процедура чрез подбор на проекти: BG14MFOP001-4.023 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” от Стратегията за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик, мярка мярка  1.1.1 „Продуктивни инвестиции в […]

Read more
Три вида прилепи в Кърджали ще бъдат опазвани със средства по ОПОС
By     |    дек. 14, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Три вида прилепи в Кърджали ще бъдат опазвани със средства по ОПОС

Три вида прилепи в Кърджали ще бъдат опазвани със средства по ОПОС

Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договор за опазването на три вида прилепи в Кърджали. На подписването присъстваха кметът на общината Хасан Исмаил и Латиф Расим – председател на управителния съвет на местна инициативна група (МИГ) „Стамболово–Кърджали 54“. Проектът е насочен към изследване и подобряване на състоянието на Подковонос на Мехели (Rhinolophusmehelyi), Широкоух прилеп (Barbastellabarbastellus) и Дългоух нощник (Myotisbechsteinii). Предвижда се провеждане на проучвания за разпространението и  […]

Read more
Хасково ще закупи електроавтобуси с финансиране по ОП „Околна среда“
By     |    дек. 14, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Хасково ще закупи електроавтобуси с финансиране по ОП „Околна среда“

Хасково ще закупи електроавтобуси с финансиране по ОП „Околна среда“

Министърът на околната среда и водите Нено Димов, кметът на община Хасково Станислав Дечев и управителят на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД Йордан Панев подписаха договор за обществен електротранспорт в общината. Общият размер на инвестицията е 6 млн. лв. ОП „Околна среда“ осигурява 5 млн. лв. Проектът цели подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Хасково чрез намаляването на нивата на фини прахови частици и азотни окиси. Предвижда се да бъдат […]

Read more
No Thumbnail
By     |    дек. 14, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за България ще участва в пилотна инициатива на ЕК за включване на ученици в наблюдението на европейски проекти

България ще участва в пилотна инициатива на ЕК за включване на ученици в наблюдението на европейски проекти

„Детективи на европейски проекти“ ще се нарича в България пилотната инициатива на Европейската комисия „Open Cohesion School“, в която ще се включи страната ни. Инициативата се състои в насърчаване участието на ученици в мониторинга на европейски проекти чрез използване на информационни и комуникационни технологии, както и на публично достъпни „отворени“ данни. България ще участва чрез Мрежата от Областни информационни центрове (ОИЦ) за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). […]

Read more