ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ
By     |    май 23, 2017
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ

ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ

ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ Сключени договори 35 договора за изпълнение на проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество „Interreg-ИПП България – Сърбия  2014-2020 г“. Те са на стойност близо 16 млн. евро, което представлява 47% от общия бюджет на програмата, възлизащ на над 34 млн. евро. Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройство и съпредседател на програмата Деница Николова при откриването на Четвъртия съвместен комитет за наблюдение по Програмата […]

Read more
ФИНАНСОВИ ПОСРЕДНИЦИ-ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МИКРОКРЕДИТИ
By     |    май 17, 2017
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ФИНАНСОВИ ПОСРЕДНИЦИ-ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МИКРОКРЕДИТИ

ФИНАНСОВИ ПОСРЕДНИЦИ-ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МИКРОКРЕДИТИ

ФИНАНСОВИ ПОСРЕДНИЦИ-ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МИКРОКРЕДИТИ ФИНАНСОВИ ПОСРЕДНИЦИ-ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МИКРОКРЕДИТИ С ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЩЕ БЪДЕ УЛЕСНЕН ДОСТЪПЪТ НА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И УЯЗВИМИ ГРУПИ ДО ФИНАНСИРАНЕ В офиса на „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД на бул. “Е. Тотлебен“ 30-32 в София в присъствието на представители на медиите, членовете на комисията за избор на финансови посредници са отворени получените заявления за участие. Предметът на обществената поръчка е „Изпълнение на финансов […]

Read more
ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА – ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ
By     |    май 17, 2017
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА – ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА – ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА – ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ Министерство на труда и социалната политика информира, че във връзка с обявяването на процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“ по Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” на ОПРЧР 2014-2020, в качеството си на Управляващ орган (УО), организира провеждането на информационни дни за представяне на Условията за кандидатстване (УК). Кампанията стартира на 19-ти май. ⇒ Обявен е следния график: […]

Read more
ПРОГРАМА „ДУНАВ“ 2014-2020
By     |    май 11, 2017
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ПРОГРАМА „ДУНАВ“ 2014-2020

ПРОГРАМА „ДУНАВ“ 2014-2020

ПРОГРАМА „ДУНАВ“ 2014-2020 Втора покана Втора покана за проектни предложения е открита по програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020. Крайният срок на за подаването им е до 15 часа на 6 юни 2017 година. Проектните предложения, които могат да бъдат подавани, са по три тематични приоритета. Приоритети По първата приоритетна ос от програмата – „Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион“, могат да бъдат подавани проектни предложения в рамките на Специфична […]

Read more
СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ
By     |    апр. 21, 2017
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ УО на ОП РЧР публикува ПРОЕКТ на УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура BG05M9OP001-1.022 „СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ“ Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 Ви кани да изпратите своите писмени предложения и възражения по проекта на Условията за кандидатстване по процедура „СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ“, като следва да уточните по кой от двата компонента са изпратените от Вас предложения/възражения. Предложенията/възраженията си можете да изпратите на електронна поща ST2017@mlsp.government.bg. Крайният […]

Read more
BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“
By     |    апр. 14, 2017
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“

BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“

BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“ На  12.04.2017 г. Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“. УО определя целта на процедурата в повишаване способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда. Промени настъпили в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на тези съвременни предизвикателства в рамките на процедурата ще се […]

Read more