Националната кампания „Заедно ЗА съпричастността“ ще се проведе в периода  16  – 25 ноември 2015 г.
By     |    ное. 16, 2015
Posted in: Новини, Събития     |    Коментарите са изключени за Националната кампания „Заедно ЗА съпричастността“ ще се проведе в периода 16 – 25 ноември 2015 г.

Националната кампания „Заедно ЗА съпричастността“ ще се проведе в периода 16 – 25 ноември 2015 г.

Националната кампания „Заедно ЗА съпричастността“ Националната кампания „Заедно ЗА съпричастността“ ще се проведе в периода  16 (понеделник) – 25 (сряда) ноември 2015 г. , обявиха на официалната страница на Структурните фондове 2014-2020 г. в петък. Кампанията е организирана от Мрежата от 28 информационни центъра в сътрудничество с Българския червен кръст и Управляващите органи на програмите 2014-2020 г.  ( За повече информация относно Структурните фондове, които ще бъдат актуални през периода 2014-220 г. […]

Read more
Иновации подкрепени по схема за финансиране на НИРД по ОПИК
By     |    ное. 10, 2015
Posted in: Възможности за финансиране, Новини     |    Коментарите са изключени за Иновации подкрепени по схема за финансиране на НИРД по ОПИК

Иновации подкрепени по схема за финансиране на НИРД по ОПИК

Стартира обществено обсъждане по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС Управляващият орган на ОПИК обявява за обществено обсъждане първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските […]

Read more
Мярка 4.2. Инвестиции в преработка и маркетинг
By     |    ное. 10, 2015
Posted in: uncategorized, Възможности за финансиране, Новини     |    Коментарите са изключени за Мярка 4.2. Инвестиции в преработка и маркетинг

Мярка 4.2. Инвестиции в преработка и маркетинг

Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти Срок за прием: 30 Ноември – 18 Декември 2015 г. Програма за развитие на селските райони 2014-2020 Подпомагането по Мярка 4.2 ще бъде насочено към модернизиране на физическите активи на предприятията преработващи земеделски продукти с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка. Вид на подкрепата Подкрепа по Мярка 4.2 се предоставя на територията на […]

Read more
Гърция-България 2014-2020 на старта на новия период
By     |    окт. 26, 2015
Posted in: Възможности за финансиране, Новини, Събития     |    Коментарите са изключени за Гърция-България 2014-2020 на старта на новия период

Гърция-България 2014-2020 на старта на новия период

Програмата за сътрудничество Гърция-България 2014-2020 г. е  вече одобрена. Географският обхват на програмата за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020 е идентичен с настоящата програма ETC. Той обхваща територия от 40,202 кв. км и има население от 2,7 милиона жители. Трансграничният регион обхваща четири териториални единици на ниво NUTS II (региони), както и 11 териториални единици на ниво NUTS III (области). Географската зона на програмата включва 7 Области от гръцка страна (Еврос,Кавала, […]

Read more
Стартира програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония
By     |    окт. 6, 2015
Posted in: Възможности за финансиране, Новини     |    Коментарите са изключени за Стартира програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония

Стартира програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония

На 23.09.2015г.  е обявена първата Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония, чиято цел е подобряване на трансграничното сътрудничество между двете държави. Програмата е съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз. Общата цел на Програмата е засилване на трансграничното сътрудничество между хората и институциите в региона с цел съвместно справяне с общите предизвикателства и използване на неоползотворения потенциал за развитие на трансграничния регион […]

Read more
ПРОВЕДЕ СЕ МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР НА ТЕМА „ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ“ В СОФИЯ НА 6-ТИ ОКТОМВРИ 2015 Г.
By     |    сеп. 30, 2015
Posted in: Новини, Събития     |    Коментарите са изключени за ПРОВЕДЕ СЕ МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР НА ТЕМА „ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ“ В СОФИЯ НА 6-ТИ ОКТОМВРИ 2015 Г.

ПРОВЕДЕ СЕ МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР НА ТЕМА „ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ“ В СОФИЯ НА 6-ТИ ОКТОМВРИ 2015 Г.

На 6 октомври 2015 г. в „София Хотел Балкан“, гр. София се проведе международен семинар на тема „Финансовите инструменти по структурните и инвестиционни фондове на ЕС“. Семинарът бе организиран от Европейската инвестиционна банка, като част от fi-compass инициативата на Европейската комисия, с оглед повишаване информираността за финансовите инструменти по ЕСИФ в страните-членки на ЕС. Координатор от българска страна бе Централното координационно звено (ЦКЗ) в aдминистрацията на Министерския съвет (АМС), под […]

Read more