Семинар за професионалното развитие „Принципите на европейска кредитна система за професионално образование и обучение (ЕСVЕТ) и обучението на работното място“
By     |    мар. 27, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Семинар за професионалното развитие „Принципите на европейска кредитна система за професионално образование и обучение (ЕСVЕТ) и обучението на работното място“

Семинар за професионалното развитие „Принципите на европейска кредитна система за професионално образование и обучение (ЕСVЕТ) и обучението на работното място“

Център за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/ организира работен семинар за професионалното развитие на тема: „Принципите на европейска кредитна система за професионално образование и обучение (ЕСVЕТ) и обучението на работното място“. Събитието ще се проведе на 16 април 2019 г. в град София. Основната цел на събитието е представяне на основните принципи на ECVET и ролята им за повишаване на възможностите за обучение на работното място, както и представяне на […]

Read more
Информационен ден по Програма „Еразъм+“, сектор „Младеж“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“
By     |    мар. 27, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Информационен ден по Програма „Еразъм+“, сектор „Младеж“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“

Информационен ден по Програма „Еразъм+“, сектор „Младеж“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“

Център за развитие на човешките ресурси организира информационен ден по Програма „Еразъм+“, сектор „Младеж“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“. Събитието е насочено към представители на организациите и институциите работещи в младежката сфера, като има за цел да представи всички възможности за кандидатстване, както и да отговори на всички въпроси, свързани с бъдещо участие в двете програми. Събитието ще се проведе в гр. Пловдив на 12 април 2019 г., в залата на […]

Read more
Стартира кандидатстване по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2
By     |    мар. 27, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Стартира кандидатстване по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2

Стартира кандидатстване по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ обявява за кандидатстване интегрирана процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2. С проектни предложения могат да кандидатстват общините на 39 града, които имат сключен договор по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ на Оперативна програма „Региони в растеж“. На общините ще бъде оказана подкрепа към проектите им […]

Read more
Фонд на фондовете започва пазарни консултации за гаранционен продукт за иновации и енергийна ефективност
By     |    мар. 27, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Фонд на фондовете започва пазарни консултации за гаранционен продукт за иновации и енергийна ефективност

Фонд на фондовете започва пазарни консултации за гаранционен продукт за иновации и енергийна ефективност

Фонд на фондовете стартира провеждането на пазарни консултации във връзка с избора на партньори за изпълнение на финансов инструмент „Портфейлни гаранции с таван на загубите“, финансиран със средства от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 (ОПИК). Целта на инструмента е да подкрепи отпускането на заеми и/или финансови лизинги, както на микро, малки и средни предприятия (МСП), така и на големи компании. Това следва да бъде постигнато, като Фондът […]

Read more
Всички проектни предложения по процедура “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2”, подадени до 15 март 2019 г., са в процес на оценка
By     |    мар. 25, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Всички проектни предложения по процедура “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2”, подадени до 15 март 2019 г., са в процес на оценка

Всички проектни предложения по процедура “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2”, подадени до 15 март 2019 г., са в процес на оценка

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ информира общините, че всички проектни предложения, подадени до 15 март 2019 г. са в процес на оценка. Всяко проектно предложение е разпределено в самостоятелна сесия и ще бъде оценявано независимо от останалите, което значително ще ускори процеса на оценка и одобряване на проектните предложения. В случай, че в процеса на оценка се констатират непълноти и/или несъответствия с изискванията, посочени в условията […]

Read more
Удължен е срокът за кандидатстване по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“
By     |    мар. 19, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Удължен е срокът за кандидатстване по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“

Удължен е срокът за кандидатстване по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ удължава до 10 май 2019 г. срока за кандидатстване по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“. До момента проектни предложения по процедурата са подали 121 общини. В срок до 25 април 2019 г., на електронната поща patronajnagrija-K2@mlsp.government.bg могат да бъдат задавани въпроси по Условията за кандидатстване и приложенията към тях. Промяната в документите е […]

Read more