Oнлайн помощен калкулатор за изчисляването на индикативни точки
By     |    февр. 22, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Oнлайн помощен калкулатор за изчисляването на индикативни точки

Oнлайн помощен калкулатор за изчисляването на индикативни точки

За да улесни потенциалните кандидати по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по ОПИК, екипът на „Бизконсулт Адвайзър“ ЕООД подготви за Вас помощен калкулатор за изчисляване на индикативните точки за проектното Ви предложение, базирани на попълненото приложение „БИЗНЕС ПЛАН“ и заложените в документацията критерии за оценка. Получените точки са индикативни, като се допускат разлики в процеса на оценяване и не ангажират „Бизконсулт Адвайзър“ ЕООД с […]

Read more
Избраха мениджър, който ще инвестира 67 млн. лв. в иновативни и високотехнологични компании
By     |    февр. 21, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Избраха мениджър, който ще инвестира 67 млн. лв. в иновативни и високотехнологични компании

Избраха мениджър, който ще инвестира 67 млн. лв. в иновативни и високотехнологични компании

Фонд на фондовете (ФнФ) излезе с решение относно избора на финансов посредник за управлението на Фонд за рисков капитал (ФРК). Избраният за победител в процедурата е „Обединение Морнингсайд Хил“ ДЗЗД, в чието предложение като ключови лица са посочени Павел Велков, Екатерина Велкова, Тодор Мутафчийски и Делян Ганев. Екипът притежава дългогодишен опит в управлението на фондове за рискови инвестиции в международен план и в България. Партньорите са придобили своето образование и […]

Read more
Информационен ден на тема Европас
By     |    февр. 20, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Информационен ден на тема Европас

Информационен ден на тема Европас

Център за развитие на човешките ресурси ще проведе Информационен ден дейност Европас, който има за цел да запознае подрастващите с възможностите да представят своите знания, умения и компетенции, използвайки документи разпознаваеми в целия Европейски съюз. В рамките на събитието Национален Европас център България ще връчи своите награди от проведен Национален конкурс за комикс през изминалата година. В тази връзка ви каним да участвате в нашето събитие, което ще се проведе […]

Read more
Цикълът за обучение и оценка в сектор „Младеж“ с обявени събития
By     |    февр. 18, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Цикълът за обучение и оценка в сектор „Младеж“ с обявени събития

Цикълът за обучение и оценка в сектор „Младеж“ с обявени събития

Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) ще организира следните събития от Цикъла за обучение и оценка по младежките дейности по програма „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност : Обучение при пристигане: 4 март – 8 март 2019г., в гр. София Среща за междинна оценка: 5 март – 8 март 2019г., в гр. София ЦРЧР покрива разходите за настаняване и изхранване на доброволците, както и пътните разходи от населеното място, където се осъществява […]

Read more
Информационни дни по КД2, сектор „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“, „Висше образование“ и „Образование за възрастни“
By     |    февр. 15, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Информационни дни по КД2, сектор „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“, „Висше образование“ и „Образование за възрастни“

Информационни дни по КД2, сектор „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“, „Висше образование“ и „Образование за възрастни“

Център за развитие на човешките ресурси организира информационни дни по Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“ на Програма „Еразъм+“,  насочен към представители на организациите и институциите в сектор „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“, „Висше образование“ и „Образование за възрастни“. Събитията ще се проведат в рамките на четири дни, както следва: 27.02.2019 г., гр. Кюстендил, х-л. „Лазур“ 01.03.2019 г., гр. Кърджали, х-л. „Бехи“ 06.03.2019 г., гр. Монтана, х-л. „Огоста“ 07.03.2019 г., гр. Плевен, х-л. „Сити“ […]

Read more
УО на ОПРЧР удължава до 15 март 2019 г. кандидатстването по процедурата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“
By     |    февр. 14, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за УО на ОПРЧР удължава до 15 март 2019 г. кандидатстването по процедурата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“

УО на ОПРЧР удължава до 15 март 2019 г. кандидатстването по процедурата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ удължава до 15 март 2019 г. срока за кандидатстване по процедурата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“. Има промяна и в други части от Условията за кандидатстване и приложенията към тях. Наполовина е намален минималният брой потребители, които трябва да бъдат включени в едно проектно предложение – от 100 на 50 потребители. Всички общини, които […]

Read more