Archive from октомври, 2019
Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-2.005
By     |    окт. 30, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-2.005

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-2.005

Процедура BG14MFOP001-2.005 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги” Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка може ТУК.

Read more
ОДОБРЕНА Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на МИРГ „Несебър-Месемврия“
By     |    окт. 30, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ОДОБРЕНА Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на МИРГ „Несебър-Месемврия“

ОДОБРЕНА Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на МИРГ „Несебър-Месемврия“

МИРГ „Несебър-Месемврия“ публикува одобрена Индикативна годишна работна програма за 2020 г. Индикативна годишна работна програма за 2020 г. може да видите ТУК.

Read more
ОДОБРЕНА Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на МИРГ “Самоков”
By     |    окт. 30, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ОДОБРЕНА Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на МИРГ “Самоков”

ОДОБРЕНА Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на МИРГ “Самоков”

МИРГ „Самоков“ публикува одобрена Индикативна годишна работна програма за 2020 г. Индикативна годишна работна програма за 2020 г. може да видите ТУК.

Read more
ОДОБРЕНА Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на МИРГ „Бургас-Камено“
By     |    окт. 29, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ОДОБРЕНА Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на МИРГ „Бургас-Камено“

ОДОБРЕНА Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на МИРГ „Бургас-Камено“

МИРГ „Бургас-Камено“ публикува одобрена Индикативна годишна работна програма за 2020 г. Индикативна годишна работна програма за 2020 г. може да видите ТУК.

Read more
Проекти с иновации, които предоставят кратка снимка на някои от най-интригуващите проекти на ЕФМДР
By     |    окт. 29, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Проекти с иновации, които предоставят кратка снимка на някои от най-интригуващите проекти на ЕФМДР

Проекти с иновации, които предоставят кратка снимка на някои от най-интригуващите проекти на ЕФМДР

 Вижте по-долу линк към нова публикация Ocean Health: Проекти с иновации, които предоставят кратка снимка на някои от най-интригуващите проекти на ЕФМДР, реализирани в рамките на прякото финансиране от Комисията между 2014 и 2019 г. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a994b3d4-ee2b-11e9-a32c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-107083882

Read more
Актуална информация за подадени проектни предложения по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“
By     |    окт. 29, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Актуална информация за подадени проектни предложения по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“

Актуална информация за подадени проектни предложения по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“

На вниманието на потенциалните бенефициенти по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /ОПРР/ На 06.06.2019 г. беше подписан първият договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с комбинирано финансиране по процедура „Развитие на туристически атракции“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) за проект„Реставрация и адаптация на синагога – Видин в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“, […]

Read more