Articles by "support, автор на BG Funds"
Фонд на фондовете започна пазарни консултации за Фонд за технологичен трансфер
By     |    ян. 16, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Фонд на фондовете започна пазарни консултации за Фонд за технологичен трансфер

Фонд на фондовете започна пазарни консултации за Фонд за технологичен трансфер

Новият финансов инструмент ще сближава науката и бизнеса Фонд на фондовете (ФнФ) стартира провеждането на пазарни консултации с потенциални финансови посредници и ключови участници в инвестиционната среда от страната и чужбина, като част от подготовката на процедура за прилагането на нов финансов инструмент – Фонд за технологичен трансфер (ФТТ). Чрез този процес Фонд на фондовете цели да постигне оптималната структура на финансовия инструмент, отчитайки настоящите потребности на пазара и на […]

Read more
Агенцията за социално подпомагане започва подготовката на процеса по създаване на нови услуги в общността за възрастни в замяна на институционалната грижа
By     |    ян. 13, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Агенцията за социално подпомагане започва подготовката на процеса по създаване на нови услуги в общността за възрастни в замяна на институционалната грижа

Агенцията за социално подпомагане започва подготовката на процеса по създаване на нови услуги в общността за възрастни в замяна на институционалната грижа

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ обявява за кандидатстване процедура „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“ с конкретен бенефициент Агенцията за социално подпомагане. С реализирането на процедурата започва подготовката за пилотно извеждане на възрастни и хора с увреждания от специализирани институции, въз основа на оценка на потребностите им. С операцията се изпълняват мерките в Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на […]

Read more
Подписа се договор за Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция – България
By     |    ян. 13, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Подписа се договор за Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция – България

Подписа се договор за Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция – България

На 21.12.2018 г. между Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 /ОПИК/ и проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД се подписа Административен договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция – България“. Общата стойност на проекта е в размер на 559.2 млн. лв., като отпуснатите безвъзмездни средства по ОПИК са в размер на 76.2 млн. лв. Подписването на договора […]

Read more
ОПРЧР обявява процедура за разработване на стандарти за качество на младежките услуги в България
By     |    ян. 11, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ОПРЧР обявява процедура за разработване на стандарти за качество на младежките услуги в България

ОПРЧР обявява процедура за разработване на стандарти за качество на младежките услуги в България

Министерството на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Разработване и внедряване на стандарти за качество при предоставянето на младежки услуги в България“. Конкретен бенефициент по процедурата е Министерството на младежта и спорта. С процедурата се цели разработването на минимални стандарти, които да гарантират еднакво качество при предоставянето на младежки услуги. […]

Read more
Информация за сключени договори по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“
By     |    ян. 9, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Информация за сключени договори по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“

Информация за сключени договори по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“

Файлови документи https://www.eufunds.bg/sites/default/files/uploads/oprd/docs/2019-01/190109_Prilojenie%206.18%20Obiavlenie%20za%20vazlagane%20na%20dogovori%2C%20v.7-%205.002.pdf

Read more
Стартират информационни дни за представяне на процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по ОПИК
By     |    ян. 9, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Стартират информационни дни за представяне на процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по ОПИК

Стартират информационни дни за представяне на процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по ОПИК

Кампанията ще се проведе в периода от 15 януари 2019 г. до 04 февруари 2019 г. в градовете Варна, Русе, Монтана, Стара Загора, Пловдив, Благоевград и София. Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“  по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. […]

Read more