Articles by "support, автор на BG Funds - Страница 18 от 18"
Комитетът за наблюдение на ОПДУ представи напредъка по програмата и съгласува Индикативната годишна работна програма за 2019 г.
By     |    ное. 20, 2018
Posted in: Възможности за финансиране, Новини     |    Коментарите са изключени за Комитетът за наблюдение на ОПДУ представи напредъка по програмата и съгласува Индикативната годишна работна програма за 2019 г.

Комитетът за наблюдение на ОПДУ представи напредъка по програмата и съгласува Индикативната годишна работна програма за 2019 г.

Към 31 октомври 2018 г. по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ) са отворени 24 процедури за кандидатстване на обща стойност 401 632 451 лв. или 61,5% от общия бюджет на програмата. Сключени са 167 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за общо 288 021 725 лв. или 44% от финансовия план на програмата. В процес на оценка са 262 проекта на стойност 28 758 200 лв., стана ясно от […]

Read more
ОПРЧР отваря процедура за нови социални услуги и извеждане на 680 деца от специализираните институции
By     |    ное. 20, 2018
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ОПРЧР отваря процедура за нови социални услуги и извеждане на 680 деца от специализираните институции

ОПРЧР отваря процедура за нови социални услуги и извеждане на 680 деца от специализираните институции

На 21 ноември Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ще отвори за кандидатстване операция “Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – етап 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства”. Това стана ясно по време на заседанието на Междуведомствената работна група по за управление и координация на процеса на деинституционализация на грижата за деца. До 2021 г. от специализираните институции […]

Read more
Приети са методология и критерии за оценка по процедура “Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух”
By     |    ное. 20, 2018
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Приети са методология и критерии за оценка по процедура “Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух”

Приети са методология и критерии за оценка по процедура “Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух”

Методология и критерии за оценка по процедура „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ бяха приети на състоялото се днес дванадесето заседание на Комитета за наблюдение на програмата. „Основната цел на Управляващия орган и на местната власт трябва да бъде постигането на конкретни резултати за повишаване качеството на въздуха“, заяви министърът на околната среда и водите Нено Димов на откриването. Той допълни, че […]

Read more
53 процедури с европейско финансиране на стойност над 1,1 млрд. лева ще бъдат обявени през 2019 г.
By     |    ное. 20, 2018
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за 53 процедури с европейско финансиране на стойност над 1,1 млрд. лева ще бъдат обявени през 2019 г.

53 процедури с европейско финансиране на стойност над 1,1 млрд. лева ще бъдат обявени през 2019 г.

53 процедури за набиране на проектни предложения на стойност близо 1,150 млрд. лева ще бъдат обявени през следващата година по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Това стана ясно по време на заседание на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС (СКУСЕС) към Министерския съвет, на което бяха приети индикативните годишни работни програми за 2019 г. Към момента по програмите са обявени 408 процедури за набиране […]

Read more
Проект на изменени насоки за кандидатстване Приоритетна ос 1 на ОПРР
By     |    ное. 20, 2018
Posted in: Възможности за финансиране, Новини     |    Коментарите са изключени за Проект на изменени насоки за кандидатстване Приоритетна ос 1 на ОПРР

Проект на изменени насоки за кандидатстване Приоритетна ос 1 на ОПРР

Публикуван е проект на изменени Насоки за кандидатстване по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува изменение в пакета документи за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“. Процедурата се реализира в рамките на приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020, с общ бюджет 1,373 […]

Read more