Публична консултация – оценка на подкрепата на младежката заетост по линия на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд
By     |    юни 14, 2019
Posted in: uncategorized, Новини     |    Коментарите са изключени за Публична консултация – оценка на подкрепата на младежката заетост по линия на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд

Публична консултация – оценка на подкрепата на младежката заетост по линия на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд

В рамките на извършваната от Европейската комисия оценка на подкрепата на младежката заетост по линия на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд в периода 24 май – 16 август 2019 г. се провежда публична консултация сред всички граждани и заинтересовани организации относно тяхното мнение за дейностите, извършвани от Европейския съюз от 2014 г. насам за насърчаване и подобряване на заетостта на младите хора. Събраната информация ще бъде използвана […]

Read more
Набиране на проектни предложения за INTERREG V-A Гърция – България 2014 – 2020
By     |    юни 14, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Набиране на проектни предложения за INTERREG V-A Гърция – България 2014 – 2020

Набиране на проектни предложения за INTERREG V-A Гърция – България 2014 – 2020

Поканата е шеста поред и е насочена към финансиране на проектни предложения в рамките на Приоритетна ос 1: „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“, Инвестиционен приоритет 3а: „Популяризиране на предприемаческия дух, по-специално чрез улесняване на икономическото оползотворяване на нови идеи и стимулиране на създаването на нови предприятия, включително чрез бизнес инкубатори“.   Целта на интервенцията:  Да се подобрят системите за подпомагане на стартиращи и съществуващи МСП от трансграничната територия чрез създаване на […]

Read more
140 млади предприемачи представиха свои бизнес идеи
By     |    юни 4, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за 140 млади предприемачи представиха свои бизнес идеи

140 млади предприемачи представиха свои бизнес идеи

Със заключително събитие в „София Тех Парк“ приключи онлайн конкурсът за млади предприемачи на тема „Имам бизнес идея!“, част от Националната кампания за 2019 г. на Мрежата от 27 Областни информационни центрове в България. Само за месец постъпиха 140 видеа с бизнес идеи от цялата страна. Концепциите на общо 170 младежи, участвали в клиповете, са в сферата на изобретенията, екологичния и здравословен начин на живот, със социална насоченост, Интернет и […]

Read more
ОП „Региони в растеж“ инвестира 44 млн. в Габрово до 2020 г.
By     |    май 30, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ОП „Региони в растеж“ инвестира 44 млн. в Габрово до 2020 г.

ОП „Региони в растеж“ инвестира 44 млн. в Габрово до 2020 г.

Над 2000 училища, детски градини, ясли и образователни структури са ремонтирани в страната  с европейско финансиране по ОПРР през последните 9 години. Това обяви в Габрово заместник-министърът  на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова. В града заедно с кмета Таня Христова тя откри обновените училища „Васил Левски“ и „Св. Св. Кирил и Методий“. Учебните заведения са реновирани по проект „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура […]

Read more
Фондът за рисков капитал предоставя публични средства за управление в размер на 47.1 млн. лв. по ОПИК
By     |    май 30, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Фондът за рисков капитал предоставя публични средства за управление в размер на 47.1 млн. лв. по ОПИК

Фондът за рисков капитал предоставя публични средства за управление в размер на 47.1 млн. лв. по ОПИК

В рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) планираната подкрепа за малки, средни и големи предприятия чрез финансови инструменти е в размер на 235 млн. евро, което представлява 1/5 от общия бюджет на оперативната програма. Подкрепата чрез финансови инструменти по ОПИК се осъществява в допълнение на планираните операции за безвъзмездна финансова помощ посредством Фонд на фондовете (ФнФ). На 29 май 2019 г., Фонд на фондовете подписа договор с […]

Read more
Фонд на фондовете подписа договор, чрез който високотехнологични компании могат да получат подкрепа от 1.5 до 7 млн. лв.
By     |    май 30, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Фонд на фондовете подписа договор, чрез който високотехнологични компании могат да получат подкрепа от 1.5 до 7 млн. лв.

Фонд на фондовете подписа договор, чрез който високотехнологични компании могат да получат подкрепа от 1.5 до 7 млн. лв.

Днес, 29 май 2019 г., Фонд на фондовете подписа договор с избрания финансов посредник за изпълнение на Фонд за рисков капитал, със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове. „Морнингсайд Хил“ ООД е с ключови лица: Павел Велков, Делян Ганев, Тодор Мутафчийски и Екатерина Велкова и ще управлява фонд от 67 млн. лв., от които 47.1 млн. лв. са […]

Read more