Обявена е нова процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”
By     |    юли 27, 2023
Posted in: Възможности за финансиране, Новини     |    Коментарите са изключени за Обявена е нова процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”

Обявена е нова процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”

Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията” по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост.Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика чрез предоставянето на безвъзмездни средства на предприятията от производствения сектор, за въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на […]

Read more
Открита е процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”
By     |    февр. 14, 2023
Posted in: uncategorized, Възможности за финансиране, Новини     |    Коментарите са изключени за Открита е процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”

Открита е процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”

Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА процедура чрез подбор по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”. Целта на процедурата е предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на […]

Read more
Информационен ден по процедура BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“
By     |    ян. 14, 2022
Posted in: Новини, Обяви     |    Коментарите са изключени за Информационен ден по процедура BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“

Информационен ден по процедура BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. отправя покана към заинтересованите страни за участие в онлайн информационен ден по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ по приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Основната цел на процедурата е подкрепа на […]

Read more
ПРОВЕДЕ СЕ ФИНАЛНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2021-2027 г.
By     |    дек. 10, 2021
Posted in: Новини, Обяви     |    Коментарите са изключени за ПРОВЕДЕ СЕ ФИНАЛНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2021-2027 г.

ПРОВЕДЕ СЕ ФИНАЛНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2021-2027 г.

В периода 2 ноември – 2 декември 2021 г. се проведе обществено обсъждане на ПОС 2021-2027 г., преди изпращането ѝ към службите на ЕК В периода 2 ноември – 2 декември 2021 г. чрез Портала за обществени консултации (https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6447) се проведе обществено обсъждане на програма „Околна среда“ 2021-2027 г. преди изпращането ѝ към службите на Европейката комисия съгласно разпоредбите на чл. 15, ал. 2 от ПМС № 142/2019 г. Документите […]

Read more
ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.025 „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО”
By     |    окт. 4, 2021
Posted in: Новини, Обяви     |    Коментарите са изключени за ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.025 „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО”

ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.025 „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО”

Съобщение за обществено обсъждане до 11.10.2021 г. на проект на насоки за кандидатстване по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство” Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство” на следния линк. Писмени предложения и възражения по проекта за […]

Read more
МРРБ предостави на Столична община безвъзмездна финансова помощ за обновяване на Театър „София“
By     |    сеп. 17, 2021
Posted in: Новини, Обяви     |    Коментарите са изключени за МРРБ предостави на Столична община безвъзмездна финансова помощ за обновяване на Театър „София“

МРРБ предостави на Столична община безвъзмездна финансова помощ за обновяване на Театър „София“

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“  2014-2020 – Захари Христов, подписа на 15.09.2021г. договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Столична община за изпълнението на проект BG16RFOP001-1.001-0008-C01 „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на Театър „София“ – район Оборище“. Проектът е на обща стойност 9 770 197 лева, от които 5 500 000 лв. се предоставят като […]

Read more