Фондът за рисков капитал предоставя публични средства за управление в размер на 47.1 млн. лв. по ОПИК
By     |    май 30, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Фондът за рисков капитал предоставя публични средства за управление в размер на 47.1 млн. лв. по ОПИК

Фондът за рисков капитал предоставя публични средства за управление в размер на 47.1 млн. лв. по ОПИК

В рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) планираната подкрепа за малки, средни и големи предприятия чрез финансови инструменти е в размер на 235 млн. евро, което представлява 1/5 от общия бюджет на оперативната програма. Подкрепата чрез финансови инструменти по ОПИК се осъществява в допълнение на планираните операции за безвъзмездна финансова помощ посредством Фонд на фондовете (ФнФ). На 29 май 2019 г., Фонд на фондовете подписа договор с […]

Read more
Фонд на фондовете подписа договор, чрез който високотехнологични компании могат да получат подкрепа от 1.5 до 7 млн. лв.
By     |    май 30, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Фонд на фондовете подписа договор, чрез който високотехнологични компании могат да получат подкрепа от 1.5 до 7 млн. лв.

Фонд на фондовете подписа договор, чрез който високотехнологични компании могат да получат подкрепа от 1.5 до 7 млн. лв.

Днес, 29 май 2019 г., Фонд на фондовете подписа договор с избрания финансов посредник за изпълнение на Фонд за рисков капитал, със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове. „Морнингсайд Хил“ ООД е с ключови лица: Павел Велков, Делян Ганев, Тодор Мутафчийски и Екатерина Велкова и ще управлява фонд от 67 млн. лв., от които 47.1 млн. лв. са […]

Read more
Над 4000 души са кандидатствали за обучения с ваучери
By     |    май 28, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Над 4000 души са кандидатствали за обучения с ваучери

Над 4000 души са кандидатствали за обучения с ваучери

Над 4000 са кандидатите за обучения с ваучери през първите два месеца от стартирането на новия разширен прием за подаване на заявления по процедурата „Ваучери за заети лица“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. По схемата може да се премине през обучения по професионална квалификация, дигитални компетентности или общуване на чужди езици. До момента са одобрени 3 394 заявления. Най-голям е интересът към обучения по професионална квалификация. Към настоящия […]

Read more
Фонд на фондовете започва процедура за избор на финансов мениджър за стартиращи бизнес начинания и предприемачество
By     |    май 28, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Фонд на фондовете започва процедура за избор на финансов мениджър за стартиращи бизнес начинания и предприемачество

Фонд на фондовете започва процедура за избор на финансов мениджър за стартиращи бизнес начинания и предприемачество

Фонд на фондовете (ФнФ) стартира процедура за избор на фонд мениджър по последния от трите Фонда за ускоряване и начално финансиране (ФУНФ). Публичните средства от 35.6 милиона лева по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, се очаква да бъдат допълнени с частен капитал от най-малко 10%. Фондът за ускоряване и начално финансиране е акселераторска програма, която предоставя дялово финансиране на […]

Read more
„Мисията е възможна“ бе дадена за пример от ЕК за успешна кампания, основана на емоционално послание
By     |    май 27, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за „Мисията е възможна“ бе дадена за пример от ЕК за успешна кампания, основана на емоционално послание

„Мисията е възможна“ бе дадена за пример от ЕК за успешна кампания, основана на емоционално послание

Националната кампания „Мисията е възможна“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ спечели симпатиите на над 200 експерти по комуникация от еврофондовете в целия Европейски съюз. Кампанията, чиято цел е да покаже добрите примери, свързани с деинституционализацията на грижите за деца в България и да промени негативните обществени нагласи към децата от социалните услуги, бе представена на INIO/INFORM срещата на експертите по комуникация, която се проведе в периода 15-17 май […]

Read more
Годишното информационно събитие на ОПРЧР за 2019 г. продължи и на WEBIT
By     |    май 16, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Годишното информационно събитие на ОПРЧР за 2019 г. продължи и на WEBIT

Годишното информационно събитие на ОПРЧР за 2019 г. продължи и на WEBIT

Около 1400 посетители имаха възможността от първо лице да видят бъдещето на технологиите, образованието и медиите, в рамките на Фестивала WEBIT 2019 и втория ден от информационното събитие на ОПРЧР. „Само хора, които имат способността да се адаптират бързо ще бъдат успешни. Това може да се случи само чрез нагласата и придобиването на нови знания в областта на математиката, цифровите умения и информатиката“, каза заместник-министърът на труда и социалната политика […]

Read more