Articles by "admin, автор на BG Funds"
Проведе се стартираща пресконференция по проект  “Създаване на нови работни места в община Момчилград”
By     |    авг. 22, 2023
Posted in: Възможности за финансиране, Обяви     |    Коментарите са изключени за Проведе се стартираща пресконференция по проект “Създаване на нови работни места в община Момчилград”

Проведе се стартираща пресконференция по проект “Създаване на нови работни места в община Момчилград”

На 21.08.2023г. в гр.Момчилград, се проведе стартираща пресконференция, във връзка с изпълнение на проект “Създаване на нови работни места в община Момчилград”, с договор № BGLD-1.007-0070-C02, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. . На нея присъстваха представители, на общинска администрация, местни НПО, бизнеса и други заинтересовани лица. Ръководителят на проекта и […]

Read more
Обявена е нова процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”
By     |    юли 27, 2023
Posted in: Възможности за финансиране, Новини     |    Коментарите са изключени за Обявена е нова процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”

Обявена е нова процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”

Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията” по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост.Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика чрез предоставянето на безвъзмездни средства на предприятията от производствения сектор, за въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на […]

Read more
Открита е процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”
By     |    февр. 14, 2023
Posted in: uncategorized, Възможности за финансиране, Новини     |    Коментарите са изключени за Открита е процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”

Открита е процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”

Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА процедура чрез подбор по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”. Целта на процедурата е предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на […]

Read more
Информационен ден по процедура BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“
By     |    ян. 14, 2022
Posted in: Новини, Обяви     |    Коментарите са изключени за Информационен ден по процедура BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“

Информационен ден по процедура BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. отправя покана към заинтересованите страни за участие в онлайн информационен ден по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ по приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Основната цел на процедурата е подкрепа на […]

Read more
ПРОВЕДЕ СЕ ФИНАЛНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2021-2027 г.
By     |    дек. 10, 2021
Posted in: Новини, Обяви     |    Коментарите са изключени за ПРОВЕДЕ СЕ ФИНАЛНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2021-2027 г.

ПРОВЕДЕ СЕ ФИНАЛНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2021-2027 г.

В периода 2 ноември – 2 декември 2021 г. се проведе обществено обсъждане на ПОС 2021-2027 г., преди изпращането ѝ към службите на ЕК В периода 2 ноември – 2 декември 2021 г. чрез Портала за обществени консултации (https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6447) се проведе обществено обсъждане на програма „Околна среда“ 2021-2027 г. преди изпращането ѝ към службите на Европейката комисия съгласно разпоредбите на чл. 15, ал. 2 от ПМС № 142/2019 г. Документите […]

Read more
ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.025 „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО”
By     |    окт. 4, 2021
Posted in: Новини, Обяви     |    Коментарите са изключени за ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.025 „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО”

ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.025 „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО”

Съобщение за обществено обсъждане до 11.10.2021 г. на проект на насоки за кандидатстване по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство” Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство” на следния линк. Писмени предложения и възражения по проекта за […]

Read more