Articles by "admin, автор на BG Funds - Страница 2 от 21"
ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.025 „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО”
By     |    окт. 4, 2021
Posted in: Новини, Обяви     |    Коментарите са изключени за ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.025 „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО”

ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.025 „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО”

Съобщение за обществено обсъждане до 11.10.2021 г. на проект на насоки за кандидатстване по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство” Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство” на следния линк. Писмени предложения и възражения по проекта за […]

Read more
МРРБ предостави на Столична община безвъзмездна финансова помощ за обновяване на Театър „София“
By     |    сеп. 17, 2021
Posted in: Новини, Обяви     |    Коментарите са изключени за МРРБ предостави на Столична община безвъзмездна финансова помощ за обновяване на Театър „София“

МРРБ предостави на Столична община безвъзмездна финансова помощ за обновяване на Театър „София“

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“  2014-2020 – Захари Христов, подписа на 15.09.2021г. договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Столична община за изпълнението на проект BG16RFOP001-1.001-0008-C01 „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на Театър „София“ – район Оборище“. Проектът е на обща стойност 9 770 197 лева, от които 5 500 000 лв. се предоставят като […]

Read more
Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедура: BG16RFOP002-2.089
By     |    сеп. 8, 2021
Posted in: Новини, Обяви     |    Коментарите са изключени за Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедура: BG16RFOP002-2.089

Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедура: BG16RFOP002-2.089

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. 08.09.2021 г. През месец август и септември 2021 г. са сключени 486 броя административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 […]

Read more
Покана за участие в обществено обсъждане на програма “Конкурентоспосбност и иновации в предприятията” 2021-2027
By     |    сеп. 2, 2021
Posted in: Новини, Обяви     |    Коментарите са изключени за Покана за участие в обществено обсъждане на програма “Конкурентоспосбност и иновации в предприятията” 2021-2027

Покана за участие в обществено обсъждане на програма “Конкурентоспосбност и иновации в предприятията” 2021-2027

На основание чл. 14, ал. 2 от Постановление № 142 на Министерския съвет от 07.06.2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмен период 2021-2027 г. Министерство на икономиката организира обществено обсъждане на проекта на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП). С оглед епидемичната обстановка в страната общественото обсъждане ще се проведе дистанционно в […]

Read more
Стартира проект “Market Changer”(“MarCh“)/Project “Market Changer”(“MarCh“), has started по програма Interreg V –A Greece-Bulgaria
By     |    юли 28, 2021
Posted in: Обяви     |    Коментарите са изключени за Стартира проект “Market Changer”(“MarCh“)/Project “Market Changer”(“MarCh“), has started по програма Interreg V –A Greece-Bulgaria

Стартира проект “Market Changer”(“MarCh“)/Project “Market Changer”(“MarCh“), has started по програма Interreg V –A Greece-Bulgaria

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от национални фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A “Гърция-България 2014-2020. Стартира проект “Market Changer”, acronym “MarCh“ , MIS Code: 5070788, по договор за безвъзмездна помощ № В6.3а.12, финансиран по инвестиционен приоритет 3a: «Насърчаване на предприемачеството, по-специално чрез улесняване на икономическото прилагане на нови идеи и насърчаване на създаването на нови фирми, в т.ч чрез бизнес […]

Read more
No Thumbnail
By     |    май 18, 2020
Posted in: uncategorized, Възможности за финансиране, Новини, Управление на проекти     |    Коментарите са изключени за Над 20000 е броят на постъпилите проектни предложения по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Над 20000 е броят на постъпилите проектни предложения по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Над 20100 е броят на постъпилите проектни предложения на обща стойност близо 167 млн лева по процедурата до 10:00 ч. днес. До запълване на заложената по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ бюджетна рамка, остават около 6 млн лева, като Управляващия орган заяви още на този етап, възможно пренасочване на допълнителни средства.

Read more