Articles by "admin, автор на BG Funds - Страница 7 от 21"
Отчита се ръст при желаещите да се включат в проект Родители в заетост
By     |    май 4, 2018
Posted in: Добри практики, Новини, Управление на проекти     |    Коментарите са изключени за Отчита се ръст при желаещите да се включат в проект Родители в заетост

Отчита се ръст при желаещите да се включат в проект Родители в заетост

Нови 849 заявления постъпиха с втория прием на заявления от родители, пожелали да им бъде осигурен детегледач по проект „Родители в заетост”. Проектът подпомага родителите с деца до 5 години за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот, като същевременно предоставя възможност за заетост на безработни лица за полагане на грижи за отглеждане на малки деца. До 20 април беше срокът за подаване на заявления. В следващите две седмици, Агенцията […]

Read more
Втора Покана за ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – МАКЕДОНИЯ
By     |    май 3, 2018
Posted in: Възможности за финансиране, Добри практики, Новини, Управление на проекти     |    Коментарите са изключени за Втора Покана за ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – МАКЕДОНИЯ

Втора Покана за ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – МАКЕДОНИЯ

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България в сътрудничество със Министерството на местното самоуправление на Република Македония обявяват на 09.02.2018 г.  Втора Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Македония, чиято цел е подобряване на трансграничното сътрудничество между двете държави. Програмата е съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз. Общата цел на Програмата е засилване на трансграничното сътрудничество между хората и институциите в региона с цел […]

Read more
No Thumbnail
By     |    май 3, 2018
Posted in: Възможности за финансиране, Добри практики, Новини, Управление на проекти     |    Коментарите са изключени за BG05M9OP001-4.003 Транснационални партньорства

BG05M9OP001-4.003 Транснационални партньорства

С изпълнението на процедурата по Транснационални партньорства се цели трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство в сферите на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд и изграждането на административен капацитет в тях. Настоящата процедура е част от координираната транснационална покана на ниво Европейски съюз за набиране на проектни предложения. […]

Read more
Международният стандарт ISO 45001:2018 Системи за управление на здравето и безопасността при работа
By     |    май 3, 2018
Posted in: Новини, Регламенти и стандарти     |    Коментарите са изключени за Международният стандарт ISO 45001:2018 Системи за управление на здравето и безопасността при работа

Международният стандарт ISO 45001:2018 Системи за управление на здравето и безопасността при работа

Международният стандарт ISO 45001:2018 Системи за управление на здравето и безопасността при работа влиза в сила  и има за цел да промени в световен мащаб практиките, използвани на работните места. Той предоставя надежден и ефективен набор от процеси за подобряване на безопасността на работното място в световните вериги за доставки. Разработен, за да помогне на организации от всякаква големина и от различен индустриален сектор, новият международен стандарт се очаква да намали нараняванията […]

Read more
GDPR: нови възможности и нови задължения
By     |    май 3, 2018
Posted in: Новини, Регламенти и стандарти     |    Коментарите са изключени за GDPR: нови възможности и нови задължения

GDPR: нови възможности и нови задължения

  С GDPR се определя начинът, по който предприятията ще обработват и управляват личните данни. Регламентът влиза в сила от 25 май 2018 г. и ще се прилага за всички предприятия и организации. Той представлява най-голямата промяна в правилата на ЕС за защита на данните през последните 20 години. GDPR не само осигурява по-голям контрол на гражданите върху начина на използване на личните им данни, но също така значително рационализира […]

Read more
No Thumbnail
By     |    май 3, 2018
Posted in: Новини, Регламенти и стандарти     |    Коментарите са изключени за Задължения на администраторите на лични данни по новия регламент за защитата на данните

Задължения на администраторите на лични данни по новия регламент за защитата на данните

Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО – Общ регламент относно защитата на данните е обнародван в Официален вестник на Европейския съюз на 4 май 2016 г. Общият регламент въвежда множество значителни промени спрямо действащата правна рамка и поставя завишени изисквания към субектите […]

Read more