Articles by "admin, автор на BG Funds - Страница 8 от 21"
По ОП Региони в растеж стартира проект за развитие на туризма в страната с приблизителен бюджет 100 млн.лв.
By     |    май 2, 2018
Posted in: Възможности за финансиране, Новини, Управление на проекти     |    Коментарите са изключени за По ОП Региони в растеж стартира проект за развитие на туризма в страната с приблизителен бюджет 100 млн.лв.

По ОП Региони в растеж стартира проект за развитие на туризма в страната с приблизителен бюджет 100 млн.лв.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява близо 100 млн.лв. за развитие на туристическите атракции в страната по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Управляващият орган на програмата днес откри процедура по набиране на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на програмата с общ бюджет 98,5 млн. лв.  Основната цел е създаването на цялостни туристически продукти за обекти на културното наследство […]

Read more
No Thumbnail
By     |    ное. 30, 2017
Posted in: Обяви     |    Коментарите са изключени за ПРИКЛЮЧИХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ И КВАЛИФИКАЦИЯ В “БИЗКОНСУЛТ АДВАЙЗЪР” ЕООД“

ПРИКЛЮЧИХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ И КВАЛИФИКАЦИЯ В “БИЗКОНСУЛТ АДВАЙЗЪР” ЕООД“

                  Проектът “Осигуряване на заетост и квалификация в “Бизконсулт адвайзър” ЕООД”, договор № BG05M9OP001-1.003-1658-C01 се реализира по схема „Ново работно място 2015“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, през 2016-2017 година. Общата цел на  проекта е създаване на нови, устойчиви работни места за неактивни и/или безработни лица в „Бизконсулт адвайзър“ ЕООД, във […]

Read more
No Thumbnail
By     |    ное. 24, 2017
Posted in: uncategorized, Обяви     |    Коментарите са изключени за „БИЗКОНСУЛТ АДВАЙЗЪР“ ЕООД“ НАВЛИЗА В ПОСЛЕДНИЯ ЕТАП ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СВОЯ ПРОЕКТ

„БИЗКОНСУЛТ АДВАЙЗЪР“ ЕООД“ НАВЛИЗА В ПОСЛЕДНИЯ ЕТАП ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СВОЯ ПРОЕКТ

  „Бизконсулт адвайзър“ ЕООД навлиза в последната фаза от своя проект “Осигуряване на заетост и квалификация в „Бизконсулт адвайзър“ ЕООД”, изпълняван по договор № BG05M9OP001-1.003-1658-C01  финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Периодът на изпълнение на проекта е от 01/07/2016 г. до 30/11/2017 г.; Общата стойност на проекта по бюджет е: 164 030,00 лв, от които национално финансиране: 24 604.50 лв. […]

Read more
No Thumbnail
By     |    ное. 14, 2017
Posted in: Обяви     |    Коментарите са изключени за ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА ОЩЕ НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В “МИГ 23” ЕООД“

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА ОЩЕ НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В “МИГ 23” ЕООД“

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА ОЩЕ НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В “МИГ 23” ЕООД“ Проектът се реализира по договор № BG05M9OP001-1.003-0237-C01, по схема „Ново работно място 2015“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата цел на  проекта е създаване на нови, устойчиви работни места за неактивни и/или безработни лица в “МИГ 23” ЕООД, във връзка с дългосрочната бизнес стратегия за […]

Read more
No Thumbnail
By     |    ное. 14, 2017
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ИНДИКАТИВНАТА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА /ИГРП/ ЗА 2018 Г. ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 /ОПРР/

ИНДИКАТИВНАТА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА /ИГРП/ ЗА 2018 Г. ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 /ОПРР/

              ИНДИКАТИВНАТА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА /ИГРП/ ЗА 2018 Г. ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 /ОПРР/   На заседанието на КН на ОПРР, проведено на  07 ноември 2017 г., е одобрена ИГРП  за 2018 г. по ОПРР. Предвидено е обявяването на 3 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) на обща стойност над 173,9 млн. лв.: Ø  През месец март 2018 г. е предвидено да бъде […]

Read more
No Thumbnail
By     |    ное. 7, 2017
Posted in: Обяви     |    Коментарите са изключени за ПРИКЛЮЧИХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ “РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В “МОДАК” ООД”

ПРИКЛЮЧИХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ “РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В “МОДАК” ООД”

ПРИКЛЮЧИХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ “РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В “МОДАК” ООД”, Проектът се реализира по договор № BG05M9OP001-1.003-0080-C01, по схема „Ново работно място 2015“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата цел на  проекта е създаване на нови, устойчиви работни места за неактивни и/или безработни лица в “МОДАК” ООД, във връзка с дългосрочната бизнес стратегия за развитие. В тази […]

Read more