Articles by "support, автор на BG Funds - Страница 3 от 18"
Три вида прилепи в Кърджали ще бъдат опазвани със средства по ОПОС
By     |    дек. 14, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Три вида прилепи в Кърджали ще бъдат опазвани със средства по ОПОС

Три вида прилепи в Кърджали ще бъдат опазвани със средства по ОПОС

Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договор за опазването на три вида прилепи в Кърджали. На подписването присъстваха кметът на общината Хасан Исмаил и Латиф Расим – председател на управителния съвет на местна инициативна група (МИГ) „Стамболово–Кърджали 54“. Проектът е насочен към изследване и подобряване на състоянието на Подковонос на Мехели (Rhinolophusmehelyi), Широкоух прилеп (Barbastellabarbastellus) и Дългоух нощник (Myotisbechsteinii). Предвижда се провеждане на проучвания за разпространението и  […]

Read more
Хасково ще закупи електроавтобуси с финансиране по ОП „Околна среда“
By     |    дек. 14, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Хасково ще закупи електроавтобуси с финансиране по ОП „Околна среда“

Хасково ще закупи електроавтобуси с финансиране по ОП „Околна среда“

Министърът на околната среда и водите Нено Димов, кметът на община Хасково Станислав Дечев и управителят на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД Йордан Панев подписаха договор за обществен електротранспорт в общината. Общият размер на инвестицията е 6 млн. лв. ОП „Околна среда“ осигурява 5 млн. лв. Проектът цели подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Хасково чрез намаляването на нивата на фини прахови частици и азотни окиси. Предвижда се да бъдат […]

Read more
No Thumbnail
By     |    дек. 14, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за България ще участва в пилотна инициатива на ЕК за включване на ученици в наблюдението на европейски проекти

България ще участва в пилотна инициатива на ЕК за включване на ученици в наблюдението на европейски проекти

„Детективи на европейски проекти“ ще се нарича в България пилотната инициатива на Европейската комисия „Open Cohesion School“, в която ще се включи страната ни. Инициативата се състои в насърчаване участието на ученици в мониторинга на европейски проекти чрез използване на информационни и комуникационни технологии, както и на публично достъпни „отворени“ данни. България ще участва чрез Мрежата от Областни информационни центрове (ОИЦ) за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). […]

Read more
Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.041 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки” от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Бургас – Камено“
By     |    дек. 12, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.041 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки” от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Бургас – Камено“

Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.041 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки” от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Бургас – Камено“

мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки” Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) и МИРГ „Бургас-Камено“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, като обявява процедура чрез подбор на проекти: BG14MFOP001-4.041   “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки” от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Бургас – Камено“, […]

Read more
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.042 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите на територията на МИРГ Бургас – Камено“
By     |    дек. 12, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.042 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите на територията на МИРГ Бургас – Камено“

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.042 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите на територията на МИРГ Бургас – Камено“

мярка 2.2 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проектиBG14MFOP001-4.042  “Продуктивни инвестиции в аквакултурите на територията на МИРГ Бургас – Камено“, Mярка 2.2 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ от Стратегия на МИРГ „Бургас – […]

Read more
Изменени са Насоките за кандидатстване по процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, във връзка с бенефициенти – резервни общини: Троян, Девин, Провадия, Дупница, Момчилград, Златоград и Септември
By     |    дек. 11, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Изменени са Насоките за кандидатстване по процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, във връзка с бенефициенти – резервни общини: Троян, Девин, Провадия, Дупница, Момчилград, Златоград и Септември

Изменени са Насоките за кандидатстване по процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, във връзка с бенефициенти – резервни общини: Троян, Девин, Провадия, Дупница, Момчилград, Златоград и Септември

Новият срок за подаване на проектни предложения от общините бенефициенти по процедурата е 25 март 2020 г. Удължава се срокът за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” до 25.03.2020 г. Със Заповед №РД-02-36-1391/11.12.2019 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 е отворена за кандидатстване процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни […]

Read more