Управляващият орган на ОП РЧР обявява за кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”
By     |    дек. 18, 2018
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Управляващият орган на ОП РЧР обявява за кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”

Управляващият орган на ОП РЧР обявява за кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”

По настоящата процедура ще бъде изградена мрежа от услуги в домашна среда и ще бъдат осигурени почасови мобилни здравно-социални услуги по домовете за лица с увреждания и възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване. Планира се предоставянето на психологическа подкрепа и консултиране. Част от средствата по операцията могат да бъдат използвани за ремонт, обзавеждане и оборудване на помещенията, както и за обучение и супервизия на персонала. Общият бюджет […]

Read more
Европейската Комисия одобри промяна в Oперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
By     |    дек. 18, 2018
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Европейската Комисия одобри промяна в Oперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Европейската Комисия одобри промяна в Oперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

С Решение № C(2018)8712 от 11 декември 2018 г. Европейската комисия официално одобри предложените от Управляващия орган промени в ОПИК. Извършените промени са свързани с прехвърлянето на 43 459 809 евро (ресурс на Европейския фонд за регионално развитие) от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОПНОИР) към Приоритетна ос 1 “Технологично развитие и иновации” на ОПИК, както и включването на проект “Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция […]

Read more
Управляващият орган на ОПИК обявява процедура на подбор на проекти: BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“
By     |    дек. 18, 2018
Posted in: Възможности за финансиране, Новини     |    Коментарите са изключени за Управляващият орган на ОПИК обявява процедура на подбор на проекти: BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

Управляващият орган на ОПИК обявява процедура на подбор на проекти: BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП” като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ Целта на процедурата е подобряване на производствения капацитет на малките и средните […]

Read more
Получени са над 2 хил. проектни предложения по процедура “Насърчаване на предприемачеството”
By     |    дек. 13, 2018
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Получени са над 2 хил. проектни предложения по процедура “Насърчаване на предприемачеството”

Получени са над 2 хил. проектни предложения по процедура “Насърчаване на предприемачеството”

Над 2 хиляди са получените проектни предложения в рамките на двата крайни срока по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. В момента се извършва оценката на 820 броя проектни предложения получени в рамките на първия краен срок за кандидатстване по процедурата. Размерът на заявената по тези проекти безвъзмездна финансова помощ възлиза на стойност над 146 млн. лева. До края на годината предстои да […]

Read more
Стартира 3D светлинно шоу на Оперативна Програма “Околна среда”
By     |    дек. 13, 2018
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Стартира 3D светлинно шоу на Оперативна Програма “Околна среда”

Стартира 3D светлинно шоу на Оперативна Програма “Околна среда”

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС) стартира 3Д видео мапинг кампания, която по атрактивен за аудиторията начин представя значимостта от мерките, изпълнявани по програмата. Прожекциите ще бъдат реализирани върху фасадата на Национална галерия, Квадрат 500 (пл. „Свети Александър Невски“) в работните дни до 21 декември 2018 г. вкл., в периода от 18:30 до 19:30 часа. Каним Ви да се насладите на десет минутна съвременна прожекция, посветена […]

Read more
Концерт от кампанията „Мисията е възможна“ събра стотици деца от детски градини и социални услуги в София
By     |    дек. 11, 2018
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Концерт от кампанията „Мисията е възможна“ събра стотици деца от детски градини и социални услуги в София

Концерт от кампанията „Мисията е възможна“ събра стотици деца от детски градини и социални услуги в София

Концерт под надслов „Мисия Коледа“ се проведе в зала „Христо Ботев“ в София по инициатива на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и с подкрепата на район „Студентски“. Събитието е част от Националната кампания „Мисията е възможна“, свързана с деинституционализацията на грижите за деца в България. Стотици деца от няколко детски градини и училище в район „Студентски“ участваха с песни и танци, с които подкрепиха децата от социалните услуги в […]

Read more