РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – НОВИНИ
By     |    мар. 31, 2017
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – НОВИНИ

РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – НОВИНИ

РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – НОВИНИ УО на ОП РЧР информира всички кандидати по процедура „Развитие на социалното предприемачество“ за следното: Във връзка с постъпили запитвания и сигнали, че заложената формула в системата, която индикира за неспазването на заложеното в Условията за кандидатстване 40% ограничение, е невярна, УО направи проверка, при която се установи следното: Формулата, заложена в системата ИСУН 2020 е вярна, но изчислява съотношението до последния знак след […]

Read more
No Thumbnail
By     |    февр. 28, 2017
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЛЕКАРИ ОТ СПЕШНАТА ПОМОЩ

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЛЕКАРИ ОТ СПЕШНАТА ПОМОЩ

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЛЕКАРИ ОТ СПЕШНАТА ПОМОЩ Близо 7000 лекари и професионалисти от Спешната медицинска помощ ще бъдат обучени по проект „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Договорът за предоставянето на средствата беше подписан днес от министъра на труда и социалната политика Гълъб Донев и вицепремиера и министър на здравеопазването д-р Илко Семерджиев. Проектът е на стойност 7 […]

Read more
Намаляване на енергийната интензивност на икономиката
By     |    ян. 19, 2017
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Намаляване на енергийната интензивност на икономиката

Намаляване на енергийната интензивност на икономиката

Намаляване на енергийната интензивност на икономиката Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“, Инвестиционен приоритет 3.1 „Енергийни технологии и енергийна ефективност”, Специфична цел 3.1. “Намаляване на енергийната интензивност на икономиката” като ОБЯВЯВА процедура на подбор на проекти: № BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ Основната […]

Read more
ЕВРОПЕЙСКОТО ФИНАНСИРАНЕ ПРОДЪЛЖАВА И СЛЕД 2020 ГОДИНА
By     |    ян. 19, 2017
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ЕВРОПЕЙСКОТО ФИНАНСИРАНЕ ПРОДЪЛЖАВА И СЛЕД 2020 ГОДИНА

ЕВРОПЕЙСКОТО ФИНАНСИРАНЕ ПРОДЪЛЖАВА И СЛЕД 2020 ГОДИНА

ЕВРОПЕЙСКОТО ФИНАНСИРАНЕ ПРОДЪЛЖАВА И СЛЕД 2020 ГОДИНА 17,7 милиарда лева от европейските фондовете са на разположение до края на  програмният период, обявиха на конференция „Планът Юнкер – възможности и резултати“ Европейските фондове ще функционират и след 2020 година, но ще изглеждат по различен начин. Това заяви вицепремиерът в оставка Томислав Дончев по време на националната конференция „Планът Юнкер – възможности и резултати“. Конференцията бе организирана от Конфедерацията на работодателите и […]

Read more
No Thumbnail
By     |    ян. 4, 2017
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура „Развитие на клъстерите в България“ по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. За повече информация, относно развитието на клъстерите в Българя, посетете нашия блог, където наш финансов анализатор говори по темата. Информационна кампания бе проведена в рамките на периода […]

Read more
No Thumbnail
By     |    ян. 3, 2017
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ТРАНСНАЦИОНАЛНИ И ДУНАВСКИ ПАРТНЬОРСТВА ЗА ЗАЕТОСТ И РАСТЕЖ

ТРАНСНАЦИОНАЛНИ И ДУНАВСКИ ПАРТНЬОРСТВА ЗА ЗАЕТОСТ И РАСТЕЖ

ТРАНСНАЦИОНАЛНИ И ДУНАВСКИ ПАРТНЬОРСТВА ЗА ЗАЕТОСТ И РАСТЕЖ   Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж, е името на новата процедура, която Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявяви на 03/04/2016г. Пълното й наименование е  BG05M9OP001- 4.001 “Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”. Тя ще бъде реализирана в два компонента: ∙  Компонент 1 “Транснационални партньорства за заетост и растеж“ ∙  Компонент 2 “Дунавски партньорства за заетост и […]

Read more