ПРОЦЕДУРА “ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА”
By     |    февр. 1, 2016
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ПРОЦЕДУРА “ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА”

ПРОЦЕДУРА “ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА”

ПРОЦЕДУРА “ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ ЗА МЛАДИТЕ  ХОРА” Процедура „Обучения и заетост за младите хора” –  подадените заявки достигнаха планираните за първия етап 30 млн. лв. 15 дни след обявяване старта на схема „Обучения и заетост за младите хора” подадените заявки достигнаха планираните за първия етап 30 млн. лв. Предвид големия интерес към схемата от страна на работодателите от реалния сектор бяха отпуснати допълнително 2 млн. лв., за които вече са получени […]

Read more
BG16RFOP001-3.003 „ПОДКРЕПА ЗА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ“
By     |    ян. 21, 2016
Posted in: Новини, Събития     |    Коментарите са изключени за BG16RFOP001-3.003 „ПОДКРЕПА ЗА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ“

BG16RFOP001-3.003 „ПОДКРЕПА ЗА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ“

BG16RFOP001-3.003 „ПОДКРЕПА ЗА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ“ АКТУАЛНО Е ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP001-3.003 „ПОДКРЕПА ЗА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В Р БЪЛГАРИЯ“ НА ОПРР 2014 -2020 Г. В изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2016 г. на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /ОПРР/ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Управляващият орган на ОПРР, публикува проект на Насоки за […]

Read more
ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 – подбор на проекти
By     |    ян. 4, 2016
Posted in: Възможности за финансиране, Новини     |    Коментарите са изключени за ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 – подбор на проекти

ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 – подбор на проекти

ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 – подбор на проекти ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 – подбор на проекти: BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или […]

Read more
„Добри и безопасни условия на труд”  по ОП “РЧР 2014-2020”
By     |    дек. 13, 2015
Posted in: Възможности за финансиране, Новини     |    Коментарите са изключени за „Добри и безопасни условия на труд” по ОП “РЧР 2014-2020”

„Добри и безопасни условия на труд” по ОП “РЧР 2014-2020”

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. публикува ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”. Период за прием на документи: 01.03.2016г. – 17:30 ч. Цел на финансирането: Целта на процедурата е да осигури безопасни условия на труд в предприятията, както и подобряване на работната среда, географска мобилност, организацията на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна […]

Read more
Първите одобрени проекти по ОПИК 2014-2020 са вече факт
By     |    дек. 1, 2015
Posted in: uncategorized, Възможности за финансиране, Новини     |    Коментарите са изключени за Първите одобрени проекти по ОПИК 2014-2020 са вече факт

Първите одобрени проекти по ОПИК 2014-2020 са вече факт

Първите одобрени проекти за финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 са вече одобрени и предстои договаряне до Коледа. Това обяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на пресконференция, на която бяха представени резултатите от оценката на проектните предложения, постъпили в рамките на първия краен срок на процедурата „Подобряване на производствения капацитет в Малките и средни предприятия“ по ОПИК. Министър Лукарски подчерта, че процедурата е преминала при огромен интерес, […]

Read more
Ново работно място 2015 с увеличен бюджет и спрян прием
By     |    ное. 20, 2015
Posted in: uncategorized, Възможности за финансиране, Новини     |    Коментарите са изключени за Ново работно място 2015 с увеличен бюджет и спрян прием

Ново работно място 2015 с увеличен бюджет и спрян прием

Промяната по схема “Ново работно място 2015” е с цел увеличаване на бюджета на процедурата от 40 000 000 лв на 100 000 000 лева и съответно на целевата стойност на заложените индикатори. Друга промяна в Насоките за кандидатстване по схема “Ново работно място 2015” е премахването на третия краен срок за подаване на проектни предложения по процедурата. Тази промяна е в резултат на решение на Комитета за наблюдение на ОП РЧР […]

Read more